Bloggen har jullov!

Bloggen har tagit lite jullov!

God jul och Gott nytt år

Vi hörs vidare i Januari

Skolavslutning med Julspel

Idag var det skolavslutning på skolan, med Julspel och fika med personalen.

Det var ett fantastiskt julspel och eleverna i klass 3a och 3b var helt otroligt duktiga.
De sjöng och spelade teater, och hade väldigt fina dräkter.
En härlig föreställning som gav julstämning.

TUSEN TACK


Sista rycket innan juluppehållet!

Nu är det full fart på skolan och förskolorna och fullt med snö också för den delen!

Gårdarna är snötäckta och det är full fart med lek, pulkaåkning och snögrottor på rasterna.

Imorgon är det jullov och jag vill passa på att önska Er alla en riktigt God Jul och ett Gott nytt år!


Julbord!

Idag var det julbord på skolan och Siggan förskola
(Bäckaliden har på tisdag nästa vecka)

Så nu är man mätt och belåten!

Köket (Tobbe, Osman och Marja Liisa) hade dukat upp ett väldigt fint julbord.
Vi hade pyntat matsalen med ljus och julgran så det infann sig en fin stämning.

Härligt att se alla barn njuta och få julstämning i ögonen!


Examination i Uppsala

Som några av Er känner till går jag Rektorsprogrammet som alla rektorer måste genomgå.
Jag har nu gått ett år och idag var det examination på Juridikstudierna.

Det var lite pirrigt, men jag var väl förberedd och det gick bra! PUH!

Nu tar vi sats till nästa år som handlar om målstyrning och uppföljning, ska bli riktigt spännande.


ROCK!

Rock konserten var helt fantastisk som vi bjöds på i tisdags i förra veckan.
Tackar!

Halva skolår 6 bjöd till konsert.

Bilder kommer!

Tusen tack!


Tack för fint Luciatåg!

Tusen tack 5a och 5b, Annelie och Magdalena, och Magdalenas mamma för ett fantastiskt Luciatåg som vi bjöds på ikväll. Matsalen var full till sista stol och alla fick vi en väldigt stämningsfull Lucia.

Bilder kommer!

TUSEN TACK


Circonova på Siggan!

Under en vecka hade vi Circonova på besök, ett hälsopedagogiskt projekt för skolår 4-6.
Så här skriver Nacka kommun om vårt fina projekt:

Hälsofrämjande föreställning på Sigfridsborgsskolan

Gymnastiksalen i Sigfridsborgsskolan i Älta är tillfälligt ombyggd till teater. Det är mörkt i lokalen och en fnissig förväntan råder innan föreställningen ”I väntan på Love” dundrar igång.

På åskådarplatserna trängs ett fyrtiotal elever i årskurs sex och deras lärare, Marie-Louise Vettese och Lena Sandström. Under 45 intensiva minuter varvas sedan dialog med akrobatik, trolleri och interaktion med åskådarna, och fokus från eleverna är totalt.

- Det var jättebra, och det blev aldrig tråkigt som vanlig teater brukar bli, säger en elev efter föreställningen. Och skådespelarna var så duktiga.

Det är lätt att bli imponerad av ensemblen på tre artister som tillsammans med regissör och pedagoger byggt upp föreställningen kring berättelser och teckningar från skolklasser i Stockholm. En mängd teman berörs i ”I väntan på Love”: vänskap, kärlek, föräldrar, självförtroende, fula ord, könsroller och sexualitet.

Efter föreställningen får publiken möjlighet att ställa frågor till artisterna. Den här gången bubblar det fram frågor från eleverna:
- Hur gamla är ni?
- Hur har ni lärt er jonglera?
- Vad händer sen?

Den sista frågan bollas tillbaka till eleverna, som uppmuntras att själva fundera över fortsättningen på berättelsen om Myrna, Patrik och Franz, de tre personerna som möts av en slump och som belyser olika sidor av varandras personligheter och liv.

Satsningen innehåller workshops och inspirationsmöten för lärare
Det är en stor satsning Sigfridsborgsskolan har gjort när man bestämt sig för att samarbeta med Circonova, som ligger bakom ”I väntan på Love”. Visserligen är samarbetet helt kostnadsfritt, men skolans personal lägger mycket tid åt arbetet kring föreställningarna. Lärarna förbereds genom inspirationsmöten och workshops, och de får ett gediget arbetsmaterial att använda tillsammans med eleverna. Några av de praktiska övningarna får de själva prova på en workshop i samband med personalföreställningen, och de får då också möjlighet att ställa frågor till de två pedagoger som arbetar med Circonovas projekt.

Pedagogerna Göran och Inger leder workshoparna med lärarna. De pratar gärna om det salutogena* perspektivet, som innebär att man arbetar med faktorer som främjar och utvecklar hälsan.

Bland annat beskriver de hur karaktärerna i föreställningen kan användas för att diskutera känsliga frågor, så att det inte blir personligt.

Föreställning för föräldrar på kvällstid
Förutom eleverna och personalen bjuds också föräldrarna in till en särskild föräldraföreställning på kvällstid. Föräldrarna har efteråt uttryckt hur bra det är med en mötespunkt för föräldrar där gemensamma frågor kan diskuteras, och berättat hur diskussionerna sedan fortsatt hemma med barnet.

Så här säger en av föräldrarna som såg föreställningen:
- Jag kände mig rätt stressad och tänkte hoppa över föreställningen mitt bland vardagens brus. Min 11-årige son som sett den på dan sa ’Gå mamma, den var bra’.’Vad handlade den om då?’ sa jag. ’Jag kan inte beskriva direkt’, sa han ’men gå mamma’. Då gick jag och jag har en klok son.

Anne Sjö, som är rektor på Sigfridsborgsskolan, berättar att hon slog till direkt när hon via Nacka kommuns folkhälsoplanerare fick information om projektet. Skolan har bedrivit ett aktivt arbete med bland annat föreläsningar om mobbning, arbete med spelregler i klassrummet samt med ämnet livskunskap.

Föreställningen bidrar med nya tankar och idéer kring självkänsla och empati
Lena Sandström, en av lärarna i årskurs sex på Sigfridsborgsskolan, beskriver hur hennes klass bland annat arbetat med skulpturer, dikter och värderingsövningar i samband med föreställningen. Hennes kollega Marie-Louise Vettese säger:
- Det är inget nytt för oss att arbeta med dessa teman och på det sättet, för vi arbetar kontinuerligt med självkänsla, empati och gruppstärkande övningar. Vårt motto på skolan är ju Lika/Unika - Allas lika värde. Vi har lång erfarenhet av att arbeta på detta sätt men Circonova har absolut fått oss att få en nytändning och har bidragit med många nya tankar och idéer.

 

”I väntan på Love” riktar sig främst till barn mellan 9 och 13 år, men var och en som upplever föreställningen hittar säkert något att relatera till, och den är en utmärkt utgångspunkt för reflektioner och diskussioner kring olika teman. Circonova har bedrivit hälsopedagogiskt arbete sedan 1997, till en början inom ramen för landstinget och numera genom Studiefrämjandet. Verksamheten bekostas genom så kallat hälsopedagogiskt kulturstöd, och det är helt kostnadsfritt för skolor i Stockholms län att anlita Circonova. Flera skolor i Nacka har samarbetat med Circonova, bland andra Järla, Ekliden och Skuru, och fler nackaskolor kommer att få besök under våren 2011.

För mer information, kontakta:  
Eva Flodström, folkhälsoplanerare, tfn:08-718 95 12

*Salutogenes betyder hälsans ursprung och härhör från latinets salus (hälsa) och grekiskans genesis (ursprung). Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom.Text: Åsa Lundgren
Foto: Johannes Frandsen


Snart ska jag gå på ROCK KONSERT!

Nu sitter jag spänt och väntar att snart få gå på Rock konsert i vår gymnastiksal.
Jag hör hur de övar.......

Det är skolår 6 (halva gänget) som haft Rock grupp som musikundervisning i höst.

Ska bli väldigt roligt!


Härlig måndag!

Måndag och många inspirerande och givande möten.

Vi hann riktigt mycket idag.

Möte med förskollärarna från Siggan och Bäckaliden, det är värdefullt att vi varje vecka träffas och diskuterar den pedagogisk verksamheten.
Möte med den pedagogiska styrgruppen i skolan - där mycket av vår tid gick till informationskvällen i Januri för nya förskoleklasselever.

Vi hann även med en klasskonferns. Varje läsår kallar jag berörda lärare och fritids till klasskonferens kring resp. klass. Vi går igenom situationen i klassen, elever i behov av särskilt stöd, måluppfyllnad i alla ämnen. En viktig konferens där jag kan följa upp elevernas måluppfyllnad och utifrån information av elever i behov av stöd prioritera resurserna på skolan.

Besök på Ankaret och Kompassen på eftermiddagen, härligt att se all verksamhet som sker i alla rum. Det är pyssel, pingis, teater, bygge med klossar mm mm mm - full fart!

En härlig måndag helt enkelt!


Lunch med skolår 5 blev det också!

Fritidshems konferens

På tisdagar är det konferens dag, som jag tror många av Er vet.

I tisdags jobbade fritidshemmen med sin verksamhets plan.
Alla planer ska vara levande dokument och det är viktigt att revidera dessa regelbundet.

Vi har bra plan för fritidshemmens verksamhet och vi har valt att utgå från Nacka kommuns rubriker:

Maximal utveckling
Stimulerande lärande
Reellt inflytande
Tydlig information

Mitt mål är att samla alla verksamhetsplaner till ett styrdokument för enheten och detta arbete ska vara klart under detta läsår, förhoppniingsvis under våren.
Många delar håller på att falla på plats!


Ny talpedagog till skolan

Igår hade jag och Hasse möte med vår nya talpedagog.
Vi hälsar Agneta varmt välkomna till oss, hon börjar på måndag.

Vi hade ett mycket inspirerande möte och talade om hur talpedagogen kan stödja eleverna i sin utveckling.
Med intensiv träning kan utvecklingen få en rejäl skjuss och det är viktigt att tidigt identifiera språk svårigheter och språk störningar, så vi metodiskt kan jobba med detta.

Jag ser fram emot att samarbeta med Agneta, hon kommer att vara hos oss på måndagar.

Klubben hade show i gymnastiksalen

I fredags var det full fart i gymnastiksalen!

Jag satt dessvärre i möte - men fick i efterhand höra att eleverna på fritidsklubben hade show för de andra fritidshemmen på skolan

HÄRLIGT!

Kanske kan man få ett smakprov framöver.

Skolinspektionens dag

I torsdags hade jag lyckats få en plats på Skolinspektionens dag.
Vi var 5 stycken rektorer från Nacka - annars var det rektorer, politiker och huvudmän från olika kommuner i Sverige, ca 500 personer skulle jag tippa på.

En mycket intressant dag med många spännande talare.

Dagen handlade om skolinspektieonens uppdrag - de har bla. fått i uppdrag 2008 att alla skolor i Sverige ska inspekteras, därav denna massiva ökning av antal medarbetare inom inspektionen. Skolinspektionen är den myndighet som växer mest, har jag hört tidigare.

Vidare handlade dagen mestadels om Rektors uppdrag i skolan och mitt ansvar som pedagogisk ledare.
Hur jag som rektor ska bygga upp strukturer kring det systematiska kvalitetsarbetet, uppföljning och utveckling. Hur vi som enhet hela tiden måste stå i ständig utveckling och hela tiden granska oss själva för att finna ut förbättringsområden för att öka målupfyllelsen.

Hela uppdraget handlar om att eleverna ska nå högre resultat och måluppfyllelse.

En mycket spännande dag - nu har "ryggsäcken" fyllts på med ytterligare tips och idéer på att arbeta systematiskt och metodiskt med kvalitetsarbete och utvecklingsarbete.
RSS 2.0