Rektorsprogrammet

Från den 100301 står det i skollagen att alla rektorer som INTE gått rektorsutbildning måste gå detta.
Jag har tidigare gått en utbildning på Skolledarhögskolan, en magisterutbildning i skolledarskap / ledarskap men har idag påbörjat den statliga Rektorsutbildningen / Rektorsprogrammet.

I 3 år ska jag gå utbildningen som sker parallellt med arbetet.

Första dagen har handlat om programmets olika delar som är:
Skoljuridik och myndighetsutövning
Mål och resultatstyrning
Skolledarskap

Vi har även samtalat om rektorsuppdraget och presneterat vår verksamhet och uppdrag i mindre grupper. Mycket spännande att höra om andras upplevelser av uppdraget och framförallt olika skolformer.
I min grupp var det allt från rena förskolerektorer, särskolerektorer, grundskolerektorer och gymnasierektorer - en bra och intressant blandning av uppdrag och syn på uppdraget.

Programmets syfte:
Rektorer, förskolechefer och biträdande rektorer har en nyckelroll för statligt reglerade och läroplansstyrda verksamheter. Uppdraget är att skapa en skola och förskola av god kvalitet för alla, där de nationella målen uppfylls och där lärandet upplevs som meningsfullt, stimulerande och tryggt. Det statliga Rektorsprogrammet syftar till att ge rektoer, förskolechefer och andra skolledare kunskaper och förmågor som krävs för att kunna leda verksamheten mot målen.Expressen kommer till skolan!

Under våren kommer några av våra klasser, framförallt år 6 att arbeta med ett projekt inom UNICEF
"För varenda unge".

På tisdag får vi besök av Expressen som ska skriva om projektet och även om Sigfridsborgsskolan, Donatella, lärare i år 6 har kontakten och driver projektet i år 6.

Det ska bli spännande att läsa!

Kämpa för varenda unge är en årlig kampanj som UNICEF bedriver. Kampanjen pågår under April månad och UNICEF uppmanar alla att vara med och kämpa för att alla barn i världen ska få sina rättigheter tillgodosedda. Du kan bla. köpa UNICEF nålen och titta på Humorgalan den 2/5 på TV.

Du kan självklart läsa mer på: www.unicef.se
knapp2

Earth Hour!

Släcker Du?

Jag släcker 20.30 för att stödja WWF aktion för miljön - Earth Hour.

Du kan läsa mer på WWF hemsida
www.wwf.se

Text från WWF hemsida:
Lördagen den 27 mars 2010 klockan 20.30 genomförs världens största klimatmanifestation. Genom en enkel handling – att släcka ljuset under  en timme – visar du ditt stöd för klimatet och uppmanar samtidigt världens makthavare att agera i klimatfrågan. Delta i Earth Hour – var en del av lösningen.

På hemsidan kan du se bilder från olika delar av världen som redan haft Eart hour!Konferens med förskolorna

På torsdag eftermiddagen / kvällen var det konferens med resp. förskola.

Jag var med ca 1 timme per förskola och gick igenom lite punkter som var aktuella.

Bla. har vi blivit uppmärksammade på att Svininfluensan inte släppt sitt grepp i världen, i Sverige har det lugnat sig men vi ska fortfarande vara uppmärksamma på att hålla en god hygien och vi samtalade om vikten av att tvätta händerna och vidhålla dessa rutiner med barnen.

Vi talade vidare om skolans alla möten och arbetsgrupper - ett arbete som jag håller på att se över. Vilka grupper och möten leder verksamheten framåt och vad är viktigast för verksamheten. En fråga som jag kommer att arbeta vidare med under våren. För mig är det oerhört viktigt att alla gör rätt saker för att skapa en effkektiv och utvecklande organisaiton.
En verksamhet måste ständigt stå i utveckling och det är ett bra tillfälle för mig att se över förskolornas och skolans mötesorganisation som ny rektor.

Förskolorna arbetade vidare med olika frågor kring den dagliga verksamheten med barnen.

Ha en skön helg och njut i vårsolen, vi hoppas att den tittar fram!


Vår på skolan!

Även om solen inte alltid behagar vara framme så tittade den fram i måndags och idag.
Full aktivitet på skolgården, både elever och pedagoger gläds över vårsolen.

Här är några fina vårbilder på skolan


Morgon på Bäckaliden

En lugn morgon på Bäckaliden.
Så härligt att mötas av dessa pigga barn!

Jag blev väl emottagen när jag kom dit i morse, fick en kram direkt när jag kom in genom dörren - kan man ha det bättre!

Det var en lugn stämning på förskolan och det är fint att se att barnen får en lugn start på dagen.

Fin verksamhet

NTA i år 4

NTA - Natur och Kultur för alla är ett arbetsmaterial i de naturvetenskapiga ämnena.
Ett material som ursprungligen kommer från USA, men är översatt till svensk läroplan och skola.

Varje klass erhåller en låda full med material och läromedel.
Det finns flera olika teman som klasserna arbetar med utifrån en plan, ett tema består av ca 12 lektionspass.

Igår hade år 4 NTA på schema och det var "Väga och mäta" som gällde.
Härligt och se eleverna engagemng, läraren Magdalena hade haft NTA med hela klassen och hon berättade att det gått mycket bra, eleverna var engagerade och nyfikna!

Syfter med NTA är att stimulera nyfikenhet och öka intresset för naturvetenskap och teknik hos både elever och lärare.

Nacka kommun samarbetar med Kungliga Vetenskapsakademien och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.
Nästan alla grundskolor i Nacka arbetar med NTA.

Vill du läsa mer:
http://www.nta.kva.se/

Här är en film om NTA:
mms://stream01.edu.stockholm.se/kva/Filmen_om_NTA_1200k.wmv
(Finns även fler filmer på ovan hemsida)
Fritids och Lärar konferens

Idag var det konferens dag, varannan tisdag har vi konfererns med fritidshemmens personal på förmiddagen och lärarna på eftermiddagen.

Dagens program var:
- Elevvård
- Åtgärdsprogram
- Ghana dagen
- Unicef - Värdegrundsarbete
- Innovationstävling i kommunen

Samt en spännande produkt för lärande och undervisning.
En "web" kamera med speciall programvara som kopplas till datorn / projektorn. Lärare kan då visa och instruera framme i klassrummet och allt projekteras på duken, tex. praktiskt vid förevisningar av experiment.
Jag ska ta reda på vad "manicken" heter och läga ut.

Vidare jobbade vi med Åtgärdspgrogram och blanketter kring detta, samt skolans elevvårdsplan.

Givande konferenser!

Konferens med rektorer i Nacka

Konferens och utbildning

Förra veckan avslutades med utbildning för oss rektorer och bitr. rektorer i Nacka.
En mångårig fortbildning som genomförs 2 gånger per läsår.

På agendan stod:
- Vad påverkar resultaten i Svensk grundskola (en rapport från Skolverket)
- Resultatstyrning i utveckling - att arbeta i en resultatorienterad styrmodell
- Likvärdighet - En skola för alla (Ett begrepp som myntades av Alva Myrdal)
- Omvärdlsspaning - vad är på gång i Skolsverige

ARB-Alva-Myrdal.jpg


Många spännande och givande diskussioner som väcker tankar.

Likvärdighet - vad innebär det, har vi en likvärdig skola i Sverige, kan vi ha en likvärdig skola i Sverige.
En skola för alla - ett begrepp vars betydelse genomgått en förskjutning under åren.

Vad är resultat - vad är mål. Vad innebär att styra mot resultat? Vad innebär att styra mot mål?
Om man styr med mål eller mot mål - vad betyder det?


Två mycket givande dagar som vi får arbeta vidare med här på lokal nivå!

Planering med Sigfridsborgs förskola

Rivstart på veckan!

Idag har jag suttit och planerat med delar av personalen på Sigfridsborgs förskola.
Spännande att samtala kring pedagogiska frågor och organisation.

Det sker mycket gott på förskolan och vi samtalade om hur vi ytterligare kan förbättra verksamheten och stå i ständig förbättring.
Det är viktigt att alltid utvecklas och förbättra sin verksamhet och många fina tankar diskuterades.

Spännande!
Dikt från 3a - 2 st!!!

Idag blev det 2 dikter från klass 3a - härligt!

Först ut var Moa:

GLAD
Åh, vad jag är glad idag!
Varför är jag då så glad?
För ljuset på ett maskrosblad.
Och för att jag är jag.

Sedan var det dags för KeviN:

MÅNADERNA
Januari börjar året
februari kommer näst,
mars, april ha knopp i håret,
maj och juni blomma mest.
Juli, augusti och september
sköna, ljuvliga framgå,
men oktober och november
och december äro grå.

Elsa Beskow


Riktiga vårkänslor infann sig!

Tusen tack

Intensiv och givande dag

En härlig dag!

Full fart på skolan - roligt och givande!

Idag var det flera möten inbokade och dagen gick med en faslig fart.
Dagen började med 3 samtal med medarbetare, har snart gått igenom alla 70 medarebetare i personliga möten vilket varit mycket värdefullt. Det är otroligt viktigt och givande att möta var och en enskilt och samtala om allas arbetssituation och uppdrag.

Vidare hann jag och Hasse med att ha ledningsgrupp och stämma av vissa områden. Bla diskuterade vi hur vi ska hantera IT uppbyggnaden på skolan, ska vi satsa på stationära datorer eller enbart bärbara?

Möte med Sigfridsborgs förskola och genomgång av barnintag i Augusti. 23 barn lämnar förskolan till blivande förskoleklass och intaget till Augusti är i full gång, många barn söker till förskolan vilket är mycket roligt.

Sedan var det dags för Verksamhetsinriktad ledningsgrupp som vi har på skolan och förskolorna, där övergripande pedagogiska frågor diskuteras, samt vergripande verksamhetsfrågor.


Ja.....många möten under en dag!

Dagen gick med en faslig fart!

Ekonomigenomgång

Idag hade jag bjudit in FFS (Nacka skolkontors) controller.

Att gå igenom budget och ekonomiuppföljningsprocesser stod på programmet.

Kommunen har flera bra uppföljningsrutiner och program, villket förenklar för mig som rektor att ha god kontroll över ekonomin.

Jag tycker det är ett roligt arbete att arbeta med uppföljning, känna att man har kontroll. Många tycker nog att det är tråkigt att sitta med siffror, men jag tycker tvärtom - det är spännande att ha kontroll och förlja upp siffrorna i budget och utfall.

Det är viktigt att ha kontroll!
Elevhälsoteam

Idag var det dags för elevhälsoteamet att sammanträda.
Teamet träffas varannan vecka, i teamet ingår skolledning, skolhälsa, skolpsykolog, kurator och specialllärare.

Idag diskuterade vi strukturer och rutiner.
Hur kan vi förbättra våra rutiner, hur kan vi bli mer effektiva och hur kan vi framförallt stödja pedagogerna i sin vardag tillsammans med eleverna.

Studiedagen i måndags behandlade Åtgärdsprogram - vilket är en del i elevvårdsarbetet. Alla elever som riskerar att inte nå målen ska ha ett åtgärdsprogram som ska föregås av en pedagogisk utredning.


Jag ser för närvarande över blanketter och dokumentation kring elevvården, vilket är ett steg i att effektivisera och strukturera elevvården.
Föräldramöte på Bäckaliden

4 föräldramöten på två dagar!

Jag fick förmånen att vara med på Bäcklidens alla föräldramöten, 2 igår och 2 idag.

Ett ypperligt tillfälle att få möjlighet att träffa alla föräldrar - alltid lika trevligt.

Frågor vi bla. samtalade om var:
- Parkeringen. Hur ska vi lösa parkeringsfrågan? Frågan är på min agenda, det blir spännande att frsöka lösa det problemet framöver.
- Miljön. Förskolan fyller 30 år i sommar och det finns att göra! Pedagogerna har skapat en fantastisk miljö utifrån de förutsättningar som finns och det är alltid lika trevligt att komma ner till förskolan, men självklart skulle lite färg och nya innerdörrar, vitmålade listvärk och nya kök göra gott. En fråga jag får fundera på framöver, självklart kommer vi inte kunna göra allt på en gång, men en bit i taget ska vi ta tag i.
- Barnantal - frågan om barnantal i grupperna kom upp och det är en bit jag ska kika på. Hur stora barngrupper ska vi ha, hur många pedagoger.
- Klassindelning till blivande F-klass på Sigfridsborgsskolan.


Sedan presenterade självklart pedagogerna kring den dagliga verksamheten....och det är nog det som alla föräldrarna helst vill samtala om!

Tack för att jag fick vara med!


Studiedag på skolan 15/3

På måndag är det studiedag på skolan, skolan är stängd men fritidshemmen är öppna som vanligt.

Lärarna ska förkovra sig och Åtgärdsprogram står på programmet.

Om en elev riskerar att inte nå målen, ska ett åtgärdsprogram upprättas tillsammans med elev och föräldrar. Programmet ska vara ett pedaogiskt redskap och stöd för att:
- Dokumentera situationen för eleven
- Upprätta en plan för åtgärder, både i skolan och i hemmet
- Fördela ansvaret
- Göra en plan kring uppföljning och utvärdering

Åtgärdsprogram är ett kraftfullt redskap och och viktigt redskap i skolan.

Imorgon måndag kommer Gudrun Löwendahl Björkman lotsa oss genom arbetet med Åtgärdsprogram och ge oss vädledning i detta arbete.

Ber att få återkomma kring dagen!

Anne


Föräldraråd på Sigfridsborgs fsk

I fredags hade vi föräldraråd på Siggans förskola.
Ett mycket trevligt och inspirerande möte.

Det var jag, 2 förskollärare och 3 föräldrar.

Tanken med råden är att diskutera övergripande frågor som rör förskolan.
Det är viktigt at vi tillsammans, skola och föräldrar, samverkar för att skapa de bästa förutsättningar för barnen.

Vid mötet diskuterade vi de 4 avdelningarnas verksamheter, det händer mycket.
Här är ett axplock av vad som är på gång:

- Besök på 6 årskören
- Biblioteksbesök
- Uteverksamhet
- Tema kroppen, känslor och sinnen
- Påskpyssel
- Skogsutflykter
- Dramagrupper
- Värdegrundsarbete
- Teaterbesök
- Trygghet
- Sång och musik
- Vattenlek
- Samlingar
- Skapande med fingerfärg

Förskolan jobbar med våra 5 Nyckelkompetenser som grund vid de olika verksamheterna. Nyckelkompetenserna är:
Språket, Matematik, Rörelse, Naturen och Kreativitet.

Vi samtalde om vikten att barnen lär känna alla pedagoger på förskolan och den känslan finns idag. Avdelningarna jobbar mycket med öppna dörrar vilket gör att barnen är trygga med flera vuxna. Förskollärarna betonar vikten av att alla barn på förskolan är "Allas barn".

Vidare samtalde vi om förskolans lokaler - till sommaren kommer taken att bytas ut, vilket blir ett lyft. Vi behöver även se över ev. målning av väggar, vilket vi ska titta på framöver.

Föräldrarna som var med på mötet var mycket nöjda med verksamheten och information från förskolan, vilket är härligt, men självklart kan vi alltid bli bättre och vi ska kika på vad tex. ett veckobrev / månadsbrev bör innehålla och hur ofta de ska delas ut från resp. avdelning.

Vi pratade vidare om kultur - och vikten av att barnen får möta olika kulturupplevelser. Förskolebarnen från 3 år har en kulturpeng på 250:- och dessa pengar har bla. använts till att hyra in Inga Rising som varit och sjungit med barnen, mycket uppskattat.

Jag kommer att skriva ett protokoll från mötet som distribueras under veckan.

Tack för ett givande möte!

Arbetskväll på enheten!

Igår var det arbetskväll här på skolan.
Alla medarbetare, skolan och förskolorna, var samlade och vi inlädde kvällen med en gemensam middag, sedan blev det job.

Grupparbete!

Vi gjorde en SWOT analys över skolan och förskolorna.

SWOT står för:
Strengths - Styrkor
Weaknesses - Svagheter
Opportunities - Möjligheter
Threats - Hinder

Det är en bra utgångspunkt att arbeta utifrån för att ringa in ovan delar.
Detta är ett (av flera) steg för mig att ringa in områden som vi behöver arbeta mer med.
Nästa steg i arbetet blir att se hur vi kan vidareutveckla de styrkor vi har, hur vi kan minimera svagehterna, utveckla möjligheterna och neutralisera hindren på vägen.

Ett spännande arbete och många tankar kom fram!

Skolan och förskolorna fungerar idag mycket bra och det finns en fantastikt fin grund att bygga vidare på, för jag tror det är viktigt att inte vila sig lugn i att man "är bra" - utan det är viktigt att alltid blicka framåt! Ta nästa steg!


Jag tog även tillfället i akt att berätta lite kring vad jag sett min första tid på skolan/förskolorna och det jag slås av är denna värme som finns i väggarna. Det är hemtrevligt, tryggt och varmt.
Pedagogerna är otroligt engagerade, självständiga, ansvarsfulla och drivande.
Medarbetarna och eleverna är en skola/förskolas viktigaste resurs och det är så härligt att det finns en sådan styrka i dessa båda grupper!

Nu är det enkelt att ta helg!
En härlig vecka till ända

Trevlig helg till Er alla
AnneKörig dag!

Idag har det varit en intesiv dag - ibland blir det för många möten!

Jag har under de senaste veckorna haft många möten inbokade - vilket gör att dagarna blir helt upphackade och det är svårt att hitta tid att bara vara i verksamhten, gå runt och titta, vara med på lektioner, fritidshemmen och förskolorna.

Jag har varje dag 2-3 introduktionssamtal med medarbetarna, vilket är mycket värdefulla möten, sedan fylls det på med andra möten.

Idag såg dagen ut så här:
- 3 introsuktionssamtal
- Arbetsplatsträff med fritidshemmen
- Möte med arbetsförmedlingen och försäkringskassan
- Möte med arbetsmiljöverket
- Arbetsplatsträffmed lärarna

En mycket intensiv dag med en rad viktiga och värdefulla möten!
Nu sitter jag hemma och försöker reflektera och summera dagen som varit och ska snart ta i tu med att planera morgondagens konferens med all personal på skolan och förskolorna.

En intensiv...men spännande dag!
Jag måste bli lite bättre på att avboka tid till att vara med i verksamheten!

Vykort från Ghana!

Ytterligare ett kort har kommit från Ghana.

Det är Britt Louise som skrivit till oss, hon skriver så här:

Här är otroligt varmt, torrt, dammigt och svettigt. Alla väntar på regnperioden som förhoppningsvis snar ska komma. Efter 1 vecka på barnhemmet har jag rest runt och hälsat på våra "stora" barn som utbildar sig på olika skolor och universitet runtom i landet. Resan har gått från havet till stranden i södra Ghana, genom regnskogen till Barnhemmet Biadan, vidare norrut genom savannliknande områden nästan till Burkinafaso (Kolla in kartan)och till sist väster ut till Elfenbenskusten.

Ha det så bra!
Hälsninar
Britt LouiseRumsbrist!!!!!

Skolan är stor, vi har många rum och vrår.....men idag var det rumsbrist.

Vi har fått en ny skolpsykolog, vilket är toppen.
Psykologen och Kuratorn är här samma dag - men vi har bara ett rum - det krånglar till det.

Även om skolan har många rum och utrymmen, så är det svårt att hitta ett utrymme som kan passa bra.
Så senaste timmen har jag funderat och vänt och vridit på vilka lokaler som kan passa.


Ja - det är verkligen högt och lågt mellan arbetsuppgifterna i det här yrket!

ALLTID KUL!


Tjejer från år 6 på besök

För en stund sedan hade jag besök av 5 tjejer från 6:an.
De ville komma och prata lite och vi kom in på det ena och det andra.

Bla. har skolan i många år haft Röris på skolgården, och tanken var att det skulle vara idag - men det var inställt pga. all snö. Eleverna såg inte snön som något hinder - så kanske vi vuxna ibland är för snabba att besluta saker innan vi frågat eleverna - kanske hade det gått utmärkt att haft röris idag.

Vi talade vidare om Röris och "konceptet" som vi haft i många år - skulle det gå att utveckla.
Jag berättade hur jag jobbat med Röris som lärare, att jag ofta bröt undervisningen och körde ett Röris pass, vilket var mycket bra för att rensa huvudet för att sedan kunna arbeta igen. Det tyckte tjejerna lät bra.

Röris är ett material som Friskis och Svettis tagit fram och är korta rörelse pass till musik, det är roligt och tränar hjärnhalvor och ökar elevernas koncentration.

Vidare i vårt samtal kom vi in på engelska undervisning - spännande tankar från tjejerna. De vill prata mer engelska, ha samtal och konversationer. De tyckte att de var viktig kunskap att kunna prata bra, och visst är det så. Vi pratade om när vi använder engelska och det är ju framförallt på en resa och då kan det ju vara bra att känna sig trygg med sitt tal.

Till sist pratade vi om Historia underisningen och att det är kul att lyssna till läraren som föreläser. Tjejerna gillade detta mycket!
Jag tror att det vi behöver satsa mycket på i skolan idag är samtal, diskussion, berättande - skolan ska vara en mötesplats.

Vi ska skapa möjligheter till möten!


Tack tjejer för ett trevligt samtal

Dagens dikt av 3a

Idag fick jag besök av 4 killar, det har mest varit tjejer så det var kul!

Dagens dikt lästes upp av Kacper och handlade om att vara kändis. Alla killar hade nog en dröm att bli kändis på något vis, några inom fotboll och någon inom tennis - eller bara kändis helt enkelt.


När jag blir stor

ska jag blir kändis

och ha hemligt telefonnummer

och skriva autografer

åt alla ungar

som ritar mustascher

på min bild i tidningen.

När jag blir trött på

att vara kändis

ska jag skaffa mej

vanligt telefonnummer

och mustascher

så ingen känner igen mej

(Utom ungarna

som ritade mustascher

på min bild i tidningen)

Vamt tack
Anne & Hasse


Sportlovet är över!

Hoppas alla elever på skolan haft ett riktigt skönt sportlov.
Snöbrist har vi ju inte haft i år - vilket är kul.

Själv har jag köpt mig längdåkningsskidor och upptäckt ett härligt sätt att motionera - har hunnit med 3 turer på Drevviken.

Välkomna tillbaka till skolan alla elever och lärare!

Ska bli kul att skolan fylls med elever igen

Anne

Möblering i skolan

Idag har vi haft en spännande diskussion på skolan kring möblering.

Hur ska möblering i ett klassrum se ut?
Ska vi ha bänkar?
Ska vi ha grupper av bord eller enskilda platser?
Ska vi ha en stor samlingsmatta...mm mm mm

Det är spännande att fundera kring möblering i klassrum på 2000-talet.

Jag tror att det är viktigt att fundera kring hur lärande miljön ska se ut, hur ska ett klassrum / lärorum se ut för att möta dagens lärande.

Vi låser oss ofta vid ett klassrum, ett bord per elev....men är det så ett klassrum måste se ut egentligen.

Undrar vad eleverna skulle säga om vi gav dem i uppgift att rita ditt drömklassrum!
Kanske en uppgift att sätta i händerna på dem framöver.

Jag tror även vi måste tänka in ICT - dvs. informationsteknologin när vi planerar "framtidens klassrum".

Jag googlade på "framtidens klassrum" - och fick 36500 träffar.
Jag googlade på "moderna klassrum" - och fick 23600 träffar. 
 - Frågan verkar helt klart leva - 


SPÄNNANDE!
 

Världen förbereder sig för Earth hour!

Världen förbereder sig för Earth Hour
lördagen den 27 mars 20.30

 
Snart är det dags. Att släcka ljuset för klimatet under en timmes tid. Lördagen den 27 mars klockan 20.30 samlas vi i världens största globala klimatmanifestation. Earth Hour 2010 går under devisen Showtime as in show what can be done. Anmäl dig och var med.

 

Gå in på www.wwf.se och läs mer

 


Lite bilder från Bäckaliden

Här kommer lite bilder från Bäckaliden!


Ekonomi

Som rektor har man många arbetsuppgifter och en är att ha ordning på ekonomin, jag har fullt ekonomiskt ansvar för Sigfridsborgs resultatenhet som består av Sigfridsborgs skolan, Sigfridsborgs förskola och Bäckalidens förskola.

Det är roligt och spännande att ha kontroll över ekonomin - jag tycker mycket om att peta i siffrorna!

Skolan med förskolor omsätter ca 49 miljoner kronor - så det är lite pengar att hålla ordning på.

I dagsläget håller jag på med budget arbete och tjänstefördelning inför kommande läsår - budget året ligger per kalenderår men organisation med tjänstefördelning ligger per läsår - därav en utmaning att få ihop.

Vi gjorde ett bra skolval vilket är mycket positivt.

Ett spännande arbete - som allt annat, alltid lika roligt att gå till skolan.Siggan loppet!

Idag var det Siggan lopp på Fritids.
Härligt att det fanns snö!!!!! - har inte varit så alla år.

Alla som hade med sig skidor fick åka ett härligt lopp, en promenad gick också bra.
Sedan blev det korvgrillning och diplom till alla!

HÄRLIGT!

Men......när jag väl kom iväg ( från alla möten )....försökte jag leta upp alla.....men jag kom för sent, loppet var över, det var tråkigt. Jag får satsa på nästa år - då kanske jag ställer upp.

Här är de enda bilder jag hann fånga!


OS på Bäckliden

Os är över - och många medaljer blev det för våra härliga OS deltagare.
Även på Bäckaliden ( som jag skrivit om tidigare ) har det varit OS.

På Bäckaliden fick alla barn ett härligt diplom som minne att ta med hem.

Här är lite bilder från alla avdelningar - härligt!


Ditt barns fritid är viktig

Ditt barns fritid är viktig - information om fritidshemmets verksamhet.

Skolverket har givit ut en liten skrift om fritidshemmens verksamhet.
Vi har valt att köpa in skriften och distribuera till alla föräldrar med barn på skolans fritidshem.

Skriften tar upp följande avsnitt:
- Fritidshemmet är till för ditt barn
- Vad styr fritidshemmen?
- Meningsfull fritid och stöd i barnen utveckling
- Ett komplement till skolan
- Barns delaktighet och inflytande
- Du kan påverka


Fititdshemmen och skolans fritidshemspersonal är en oerhörd viktig del av elevernas hela skoldag. Det råder ett nära samarbete mellan skolans lärare och frititdshemspersonal. Fritidshemmens personal ser Ditt barn under hela skoldagen och eftermiddagen och kan på så vis följa elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling på ett nära håll. Fritidshemmens personal är ofta med i klassrummen eller har egna grupper under skoldagen, där man arbetar praktiskt eller med livskunskaps frågor.

På eftermiddagen tar fritidshemmens verksamhet vid - som ska genomsyras av det fria valet - vi ska erbjuda en mängd olika typer av verksamheter som eleverna kan välja emellan. Ibland gör hela avdelningen en utflykt och då följer alla med.

Vi arbetar ständigt med att hålla en hög och god kvalitet på våra fritidshem och vi är stolta över vår verksamhet på Skeppet, Kompassen och Ankaret.


Hoppas broschyren från Skolverket kan belysa fritidshemmens verksamhet och du som förälder är alltid välkommen att besöka oss och fråga om vår verksamhet.Anne

RSS 2.0