En ny vecka i antågande!

Helgerna rusar iväg...men det gör ju veckorna också. 2,5 veckor kvar till skolavslutning - det är ju inte klokt. Nu har jag snart varit en hel termin på Sigfridsborgs skolenhet!

Snart är det 1/6 - och då är det ju sommar!

Kommande vecka har mycket att bjuda - tänkte skriva i förväg vad jag ska ha för mig för omväxlings skull, så får man se om det blev så när veckan är slut!

Här är några saker som kommer att ske den här veckan:

 - IT - beställning av datorer till kommande läsår
- Plocka fram allt material till höstens Skolinspektion
- Vara med på en dag med "studenter" som gått en intern Nacka kommun ledarskapsutbildning
- Kvalitets möte - börja kika på kommande kvalitetsredovisning och sommarens utvärderingar
- Utbildning i vårt lönesystem


Ja - ett litet axplock av vad min vecka kommer att bjuda!

En dag på Skolverket

I förra veckan var jag på en heldag tillsammans med Skolverket kring temat Matematikundervisning.

Vår Centrala mindre undervisningsgrupp har erhållit resurser (pengar) för att driva ett matteprojekt och det här var en uppstartsdag inför detta projekt.

Dagen handlade mycket om att arbeta strategiskt med uppföljnings arbete och kvalitetsarbete.

Vi talade även om hur man mäter Kvalitet i undervisning - om man INTE får mäta resultaten. En spännande diskussion.

Kan det handla om:
- Hur vi synliggör målen, alla elever ska veta vart vi är på väg
- Eleverna ska kunna reflektera över vad lektionens mål / syfte var, vad har vi tränat idag
- Kan det vara att väcka intresse, entusiasm, trygghet, trivsel

Ja - det är svårt - men spännande att fundera kring. Kan vara en bra fortsättning på en pedagogisk diskussion tillsammans med alla fantastiska lärare på Siggan!


Konferens med alla lärare

I onsdags hade jag konferens med alla undervisande lärare på skolan.

Ämnet för dagen var just "Undervisning" - en kärnfråga! Härligt att få diskutera kärnuppdraget och reflektera kring den dagliga verksamheten och elevernas måluppfyllelse.

Det var intressant att höra hur vi ser på begreppen undervisning, eget arbete, tematiskt arbete, ämnesövergripande arbete osv. Det finns många sätt att nå målen och en gemensam sak vi resonerade kring var just vikten av variation, för att nå maximal utveckling är variation nödvändig. För att möta alla elever i en En skola för alla är variation en förutsättning!

Vi tittade även på Skolverkets rapport - Vad påverkar resultaten i svensk grundskola.

En härlig eftermiddag som vi avslutade med middag.

Dagens dikt

Den här dikten har jag inte fått uppläst för mig - de var Hasse som fick ta del av diktläsning den här veckan, men dikten har jag fått.


SJÄLV
Varför blev jag inte tvilling?
Varför blev jag inte trilling?
Skulle vart så kul, så mysigt
kunna leka alla dagar
med mig själv
och alla självor!
Learning Study

Idag var det information och föreläsning för rektorer i Nacka kring Learning Study.

Learning Study är en spännande metod för att reflektera över undervisningen mellan lärare.
Det går ut på att man är 3-4 lärare som samarbetar och planerar lektioner som de genomför och sedan utvärderar.

Det handlar om att plocka fram områden som eleverna har svårt att ta till sig - Kristiska områden - som man utgår ifrån. Det kan vara ett litet område eller något större.

Exempel - Likamedtecknets betydelse!

Lärarna träffas och resonerar kring Kritiska aspekter i undervisningen.
De gör en lektionsplanering
En lärare genomför lektionen som filmas
Utvärdering sker och analys av lektionen - vad lärde sig eleverna (tester, intervjuer genomförs)
Förändringar ske och ny lektion genomförs

Proceduren görs om 3-4 gånger när man känner att man är nöjd med resultatet, dvs. måluppfyllelsen bland eleverna kring det valda området har ökat.


Det är ett spännande sätt att reflektera över sin undervisning och vi får se om det är något lärarna på Siggan är intresserade av att arbeta med.


Arbete mot kränkningar

Idag hamnade jag in i en TV sänd konferens med Skolverket, vilken var mycket intressant.
Den behandlade skolans värdegrundsarbete och arbetet mot kränkningar i skolan.
Det var representanter från Skolverket, Barnombudsmannen, Olika skolor (goda exempel) mfl.

Alla skolor ska ha en Likabehandlingsplan som ska innehålla handlingsplan mot Diskriminering, Kränkande behandling, Trakasserier och mobbning. Det finns idag 2 lagar som styr detta arbete - Barn och Elevskyddslagen som behandlar förbud mot all kränkande behandling och Diskrimineringslagen.

Alla skolor (hoppas jag) har en plan enligt ovan med olika avsnitt som behandlar de områden jag räknat upp - dagens TV sända konferens gav mig lite nya tankar kring detta arbet.

De ville vända på hela begräppet - dvs. alla skolor arbetar idag med att "skapa" en Likabehandlingsplan ( vilket är bra ) - men arbetet ska utgå ifrån de behov man har på resp. skola. Dvs börja arbetet med kartläggningar och ringa in problemområden, riskområden och utifrån det skapa det förebyggande arbetet - vad måste vi dagligen göra för att minimera riskerna.
Vidare ska skolan självklart ha en tydlig vision och värdegrund - det här står vi för och det gäller alla som arbetar inom skolan, lärare, pedagoger, förskollärare, fritidspedagoger, kock, köksbiträde, vaktmästare, skolledare etc. Ja alla helt enkelt! Utifrån värdegrunden och visionen tittar vi på hur vi ska arbeta främjande för att skapa en skola utan kränkningar.  Hur ska vi vara i mötet med eleverna varje dag, hur ska vi vara i mötet med varandra, hur ska vi planera vår undervisning, vår verksamhet på fritids i förskolan etc. Detta blir det främjande arbetet.


Allt som vi kommer fram till utifrån våra kartläggningar bli handlingsplanen (Likabehandlingsplanen) - det är klart man ska tänka så.
Ofta börjar man i en ända - Nu ska vi skapa en plan, radar upp ett antal rubriker, gör analyser, sätter upp åtgärder - men att angripa problemet utifrån hur ser det ut hos oss och sedan rada upp de rubriker och avsnitt som vi utifrån det behöver är ett annat sätt att se på det.
Planen ska även innehålla avsnitt kring "Åtgärda" - dvs när något inträffar måste vi vara rustade kring att Upptäcka - Utreda - Åtgärda - Dokumentera. Dokumentationen är en oerhört viktig del.Det ska bli spännande att utveckla vårt arbete mot kränkningar, trakasserier, mobbning och diskriminering.
Vi har idag ett mycket fint värdegrundsarbete och ett bra arbete kring ovan, men som jag sagt så många gånger förut - man kan alltid bli bättre!

Vårt motto idag är (som är en bra grund att bygga vidare utifrån):

LIKA - UNIKA
Allas lika värde


Fredagsfika!

I fredags var det dags för fika med all personal på skolan - det blev tårta från Bäckalidens 30 års jubileum - det tackar vi för!Det var väldigt uppskattat!

Bäckaliden 30 år

Vilken härlig dag det blev!

En mycket lyckad födelsedagsfest för Bäckaliden i torsdags. Härligt engagemang bland alla pedagoger som organiserat och planerat dagen.
Tusen tack!

Vill även rikta ett varmt tack till alla föräldrar som hjälpte till med fikaförsäljning, hoppborg och ansiktsmålning. Samt ett varmt tack till våra föräldrar som bidrog med Hopp borgarna, det blev en succé.


GRATTIS BÄCKALIDEN!


Förskolans dag på Sigfridsborgs förskola

I torsdags var det förskolans dag.

Siggan hade laddat med Grillväll.
Jag hann dessvärre inte delta denna kväll, då vi firade Bäckalidens 30 års jubileum, ibland skulle man behöva klona sig.

Jag hann ut innan kvällen började och kikade på några förberedelser som hunnit komma på plats, härliga arbeten som barnen gjort.

Här är ett axplock:


Rekryteringar

Det är populärt att arbeta på Sigfridsborgs skola med förskolor.
La för ett par dagar sedan ut en annons att vi söker Barnskötare och jag tror nästan min mailbox har börjat glöda....det har rasat in ansökningar vilket är väldigt roligt.

Nu följer ett gediget arbete att gå igenom ansökningarna och göra ett urval!
Vi söker i första hand barnskötare till Sigfridsborgs förskola och Bäckalidens förskola.

VVS grupp - Arbetslagsledar grupp

På skolan och förskolorna har vi Arbetslagsledare som har hand om det organisatoriska i resp. arbetslag, schema, vikarier, praktisk planering etc. Vi har vidare representanter i en VVS grupp, en pedagogisk styrgrupp.

Idag har vi haft möte tillsammans med alla från VVS gruppen och Arbetslagsledarna för att diskutera hur vi ska vara organiserade framöver. Vilka utvecklingsgrupper ska vi ha, vilka möten är väsentliga för att leda verksamheten framåt, vilka funktioner behövs i arbetslagen.

Vi har helt enketl diskuterat kring organisatoriska frågor - ett steg till för mig i mina funderingar kring att utveckla verksamheten på skolan och förskolorna.
Det gäller att hantera tiden effektivt och ha möten som känns väsentliga för alla, möten som leder verksamheten framåt och en ansvarsfördelning som är tydlig så alla vet vem som gör vad och vad som förväntas.

Som alltid - ett spännande arbete och en spännande arbetsdag!

Utbildning i hemsidan!

Idag har jag och Hasse fått utbildning i hur vi ska uppdatera vår fina hemsida.
Nu ska det bli fart på hemsidan med nyheter mm.

Det ska bli kul att kunna uppdatera - och der roligaste av allt....det var ganska enkelt!

HOBBYDAG

Idag är det hobbydag på skolan för eleverna i år 4-6
Många aktiviteter är på gång!

Ett utrag på vad eleverna har för sig idag

Eriksalsbadet
Bågskytte
Bowling
Skansen
Fiske
Klättring
Badminton

Ha en skön och rolig dag!


Planering av gemensam studiedag för förskolorna

Ett annat möte jag varit på idag ( tänk vad många möten det blir ) var tillsammans med övriga skolledare i Älta kring förskolorna.

Vi planerade en gemensam studiedag under hösten.

Då förskolan får en ny läroplan kommer innehållet i denna stå på programmet.

Dagen planeras till Oktober - datum kommer!

Jag tror det är oerhört väsentligt och värdefullt att samarbeta mellan förskolorna och träffa pedagogern från andra verksamheter och utbyta erfarenheter, det är något vi ska jobba mer med.
Det är alltid bra och nyttigt och höra hur andra arbetar!


Samtal med Stöd och Hälsa

Idag började dagen med ett mycket inspirerande och viktigt möte med alla från Stöd och Hälsa.

I Nacka har vi en enhet som heter Stöd och hälsa där vi som skola / förskola kan köpa in resurser som psykolog, skolhälsa, kurator, talpedagog etc.

Mötet handlade om hur vi kan bygga upp en god verksamhet kring elevhälsan på skolan .

Vi samtalade om vad som funderar bra idag och vad som kan bli bättre, för visst finns det alltid utvecklingsområden.

Elevhälsoteamets uppgift är att vara stödjande mot pedagoger och skolledning.
Som skola bedriver vi undervisningsverksamhet, inte behandlande verksamhet vilket är viktigt. Elevhälsoteamets uppgift blir då att vara handledare mot peresonalen, stödja vid svåra samtal, ge stöd i det pedagogiska arbetet.

Vi kommer att se över vår elevhälsoplan på skolan och utveckla arbetet.

I den nya skollagen skrivs mycket om skolans elevhälsoarbete och vikten av Åtgärdsprogram och dokumentation kommer att öka - vilket jag tycker är mycket bra.


Lunch med år 5

Idag blev det lunch med Marilouise (lärare) och två elever från år 5. Alltid lika inspirerande och spännande att sitta och samtala med eleverna.
Vi talade om maten, om Operakällaren,  om demokrati konstra diktatur.....ja vi hann avhandla alla möjliga spännande områden.
Det bjöds på Köttbullar och makaroner!

Dagens dikt!

Idag kom Antonia från 3a på besök och läste upp en härlig vår dikt. 

FJÄRILEN

Född till att vara fjäril
fladdrar min svala låga
på gräsets tunga sammet.

Barnen jaga mig.
Solen går ner bortom malvonra och tuvan,
räddar mig till natten.

Månen stiger; den är fjärran,
jag är inte rädd,
jag lyssnar till dess strålar.

Mina ägon få hinnor till skydd.
Mina vingar sammanklibbas av dagg.
Jag sitter på nässlan.

Harry MartinssonEn dag på jobbet!

Då var det tisdag.....snart slut på tisdagen....

Började dagen i Nacka stadshus med en kort information kring vårt skolvalssytem Nacka 24. Ett system där du som förälder gör skolval, vi placerar elever - det system som har koll så vi får rätt skolcheck varje månad.

Åter på skolan var det full fart.

Hade en spännande diskussion med en av lärarna kring hur vi kan utveckla musikundervisningen på skolan, vi pratade bla. om hur vi kan skapa en musiksal för att på så vis utveckla musikämnet.

Sedan var det dags att bli intervjuad kring hur vi använder resultaten av Nationella prov på skolan. Det är en undersökning som görs i Nacka och vi har fått möjlighet att fylla i en enkät och i dag var det dags för intervju, först var det jag som blev intervjuad och sedan lärarna.
Nationella prov är ett mycket bra redskap att fånga upp elever som behöver särskilt stöd och även ett kvitto på att läraren arbetar med rätt områden.

Eftermiddagen avslutades med Elevhälsoteam, där jag och Hasse fick möjlighet att dela med oss av det vi fick höra på vår utbildning igår.

Nu har jag precis avslutat dagen med att skriva några reflekterande texter utifrån en bok - Skolan som politisk organisation - några texter till Rektorsprogrammet som jag går på Uppsala universitet.

Ja - som vanligt - en mycket bra dag!
Ny läroplan för förskolan!


Läroplan för förskolan
Regeringen har givit Skolverket i uppdrag att ta fram en ny läroplan för förskolan och den börjar nu ta form!

I den nya läroplanen lyfts lekens betydelse fram än mer!
Leken är oerhört väsentlig för barnens utveckling och lärandet sker hela tiden genom leken, det är pedagogens uppgift att finnas med i leken som vägledare och handledare.

Arbetet med att ta fram en ny läroplan är lång - här ser du arbetsgången kring detta arbete:

Bild över Skolverkets arbetsprocess

FRÅN SKOLVERKETS HEMSIDA:
Den viktigaste arenan för barns utveckling och lärande är leken. Skolverket vill därför stärka arbetet med språk och matematik i förskolan genom att lyfta fram leken och skapandet i förskolans läroplan.

Här kan du läsa mer om den nya läroplanen:
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/54/90/Lpf%F6_presentation_slutrapporten.pdfUtbildning om nya skollagen

Idag har jag och Hans varit på utbildning kring den nya skollagen som träder i kraft 2011.
Framförallt fokuserade utbildningen på området kring Elevhälsa och Elevvården på skolan.

En mycket givande dag som väckte många tankar kring elevvårdsarbetet på skolan.

Alla skolor har ( eller ska ha ) ett elevhälsoteam, kan även benämnas elevvårdstem.
I teamet ska det finnas Rektor, skolledning, psykolog, kurator, skolsköterska, skolläkare och specialpedagoger. I den nya skollagen lyfter man fram vikten av att ha alla kategorier enligt ovan representerade.

Elevhälsoteamets uppgift är att arbeta med utredningar och Åtgärdsprogram, dvs. besluta om olika åtgärder som måste sättas till när en elev riskerar att inte nå målen.

För mig följer nu ett arbete att se över skolan elevvårdande arbete och skapa en tydlig struktur både för medarbetarna och även för föräldrarna på skolan. Skapa en struktur kring arbetsgång, ansvarsfördelning och olika dokumentationsvägar och dokument som måste finnas ( som självklart redan finns ) på skolan.

Ett spännande arbete och ett av skolans viktigaste uppdrag - skolan ska tillse att alla elever når målen!


Fler bilder från Ghanadagen!


GHANA DAGEN !

Tusen tack alla för en helt fantastisk dag!
Jag är otroligt imponerad över allas engagemang och uppfinningsrikedom.
Härligt att se alla elever som hade kommit på så många fina idéer för att samla in pengar.

Trots det lite halvtrista vädret bjöds vi på en fin dag med loppmarknad, café, korvgrillning, försäljning,
uppträdanden och många många roliga aktiviteter att prova!

TUSEN TACK!


GHANA DAGEN

Imorgon lördag är det dags för Ghana dagen!


11.00 kör vi igång med loppmarknad, café, uppträdanden, försäljning mm.

TID: 11.00 - 14.00

Varmt välkommen!
Veckorna rasar på!

Åter en vecka till ända......nja inte riktigt för imorgon är det GHANA DAGEN!

Men tänk vad tiden går fort, snart är det sommarlov, och snart har jag arbetat en termin på skolan.
Helt otroligt.....och roligt!

Idag har det varit en späckad dag, som alltid - men det är det som gör jobbet kul.

Veckoplanering i skolledningen, planering med Siggans förskola, elevvårdsarbete, fredagsfika (inte att förglömma), intervju på Bäckaliden.....ja, fullt upp helt enkelt.


Anne

RÖRIS

Idag var det dags för Röris på skolgården.
Hariy ledde rörelsen med alla som ville vara med och det var många, båda elever och vuxna passade på och röra sig.

Full fart nere på scenen, härligt att se när alla satte fart, ett riktigt fartigt Röris pass blev det.
Bygg gubbarna på hustaken bredvid var också med och rörde sig - KUL!

Tyvärr hade jag inte kameran med mig.....det får det bli nästa gång.

Röris är ett material som Friskis och Svettis tagit fram, ett bra och enkelt sätt att ta till rörelse både ute och inne. Tanken är även att man kan använda Röris i klassrummet, när man behöver en paus.


Klassrumsbesök hela förmiddagen!

Inspirerande dag med klassrumsbesök hela förmiddagen.

Idag har jag varit runt i nästan alla klasser, några var iväg på annat, så de får jag besöka en annan dag.
Det är viktigt och angeläget för mig att vara med i klassrumsarbetet och se vad eleverna arbetar med, idag har jag fått se och vara med om mycket.

Det är duktiga elever på Siggan!

I många klassrum var det matemtik på schemat och av någon anledning lyckades jag pricka in multiplikationsträning i flera årskurser och klasser. Det är spännande att se olika metoder och strategier att lösa tal och uppgifter och självklart som gammal mattelärare kunde jag inte hålla mig från att hjälpa till.
I en klass var det bråk som stod på programmet och det kan vara lite klurigt, det är så härligt att se när en elev förstår och får en "aha" upplevelse.

Vidare bjöds jag på NO lektion med arbete om kroppen, huden, där jag fick höra högläsning kring huden och dess olika egenskaper. I år 1 var det arbete med olika flytande vätskor där man jobbade med flera svåra begrepp samt med att ställa hypoteser - redan i år 1 är det viktigt att påbörja arbetet med det Naturvetenskapliga arbetssättet och lära sig ställa hypoteser.

I år 6 blev det svårt....här var det jobb med svenska och "svåra" ord! En mycket nyttig uppgift där meningar innehåll flera svåra ord och uppgiften var att översätta meningen till ett mer lättbegripligt språk. En viktig del i barnens språkutveckling är just att uttöka ordförrådet.

Ja - en helt underbar dag helt enkelt!

Jag kan rekommendera ett besök i skolan!


En härlig dag på skolan!

Idag har jag haft en mycket inspirerande dag på skolan.
Har under en tid haft det lite hektiskt med många möten och konferenser utanför skolan, men den här veckan har jag landat på skolan och förskolorna och det känns väldigt bra.

Har varit på Kompassen och tittat på lokaler och diskuterat med pedagoger inför kommande läsår, hur kan vi utnyttja lokalerna, vad ska rummen användas till, hur ska de vara möblerade.

Har haft möte med vaktmästarna Hans och Kenneth och gått igenom kommande reparationer inför sommaren, bla ska innertaken i matsalen och på Sigfridsborgs förskola bytas ut, skönt att bli av med de gråa tråkiga plattorna som täcker taken idag.

Sedan har det varit planering inför Ghana dagen! Vad gör vi om det regnar.......nej, solen ska skina, det har vi bestämt.


Vi ses på lördag - 11.00 - 14.00!


Grattis år 3!

År 3 har idag spelat Skoldm i Pingis och våra duktiga elever tog hem en tredje plats!
Härligt!Det är alltid roligt att vi är representerade utanför skolan och visar upp oss!

Stort och varmt grattis ifrån mig!
Vill även rikta ett varmt tack till alla föräldrar som samordnade skjuts!

Anne

Nacka kommun framgångsrik skolkommun!

I 2009 års kvalitetsredovisning visar det att Nacka kommun fortsätter att vara en mycket bra skolkommun och göra än bättre resultat. 
Det är väldigt roligt och stimulerande att arbeta som skolledare i Nacka och få vara med och skapa

"Sveriges bästa utbildning för barn och elever varje dag"

Kvalitetsredovisning 2009 ger betyget; Nacka – en framgångsrik skolkommun!

Årets kvalitetsredovisning visar på fortsatt mycket goda resultat i Nackas förskolor och skolor. Verksamheten är i hög grad trygg för barn och elever.

Fler elever har nått målen i alla ämnen i grundskolan, och betygs- och provresultaten i gymnasieskolan har förbättrats. Föräldrars och elevers val av skola tillgodoses i hög utsträckning.

Magnus Bergman, ordförande i utbildningsnämnden, ger sin syn på kvalitetsarbetet:
”Jag tycker det är roligt att se att vi har en väldigt bra verksamhet och att vi hela tiden arbetar för att förbättra verksamheten. Det känns också bra att vi har identifierat de områden som vi måste arbeta med och att vi även har satt igång de insatser som behövs för att komma ikapp. Detta framgår tydligt i kvalitetsredovisningen.”
GRATTIS 6b!

Ett varmt och stort Grattis till Er alla i klass 6b!

NI VANN!

Alla elever i klassen har gjort ett helt fantastiskt jobb kring kampanjen "Kämpa för varenda unge" tillsammans med UNICEF.
Klassen samlade in över 20000:- och fick i veckan besök av Molly, UNICEF, Expressen och Nacka Värmdöposten och har blivit riktiga kändisar med reportage i båda tidningarna och även på nätet.


Jag är så stolt över Er alla och det fina arbete och underbara engagemang Ni visat i arbetet.

KRAMAR ifrån mig
Anne

LÄNK till film på Expressens hemsida:
http://tv.expressen.se/nyheter/Unicef/1.1967647/molly-sanden-besoker-rekord-klassenMolly Sandén: "Ni är helt fantastiska"

Klass 6b på Sigfridsborgsskolan i Älta utanför Stockholm samlade in 21 576 kronor till Unicef - på drygt två veckor.
Klassen vann Unicefs skoltävling, och fick tårta av artisten Molly Sandén.
- Jag ser verkligen upp till er, säger Molly.

LÄS hela artikeln:
http://www.expressen.se/Nyheter/1.1968054/molly-sanden-ni-ar-helt-fantastiska
Läs Nacka Värmdöpostens artikel:
http://www.nvp.se/sv/Nacka/Alta/Elever-samlar-pengar-till-vaccin-och-utbildning/

Elever samlar in pengar till vaccin och utbildning

Älta 18:10 | 23 april Eleverna i klass 6b på Sigfridsborgsskolan har på två veckor samlat in över 13 000 kronor till Unicef i en kampanj kallad "För varenda unge".


Trevlig valborg och trevlig 1:a Maj!

En riktigt trevlig helg vill jag önska alla elever, föräldrar och medarbetare.
Hoppas solen tittar fram så våren får lite extra fart!

 


RSS 2.0