Arbetskväll med förskolorna.

Igår var det dags för kvällsarbete med fritidshemmen och förskolorna.
Jag var på både Siggan fsk och Bäckalidens förskola.

Det var planering, samordning och genomgång av Medarbetarenkäten som genomförs 1 gång per år.

Vi kikade även på Förskoleportalen, det ska bli spännande att komma igång. Många idéer på vad vi kan lägga ut för information finns.

Efter sommaren kommer Ni föräldrar få tillgång till portalen där varje avdelning kommer ha en egen sida.


Iskana utanför Expen!

Skolgården är full av snö, likaså våra förskolegårdar.
Det är inte helt enkelt för våra 1-2 åringar att vara ute och pulsa runt - sen har vi den hemska kylan vilket gör att de allra yngsta får hålla sig inne när det blir för kallt.

På skolgården är det full fart! Det är kul att se att alla barn har bra kläder så de kan vara ute och leka i snön, det finns mycket att göra och fantasin är det inget fel på.

Utanför Expen har det blivit en lång spännande IS kana - här är det full fart.
Kul att se att alla har roligt! Ibland får vi vuxna dock kliva in och lugna ner leken när den blir lite för ivrig.
Konferens med Fritidshemmen!

Idag var det dags för konferens med fritidshemmen - alltid lika kul, härligt att få jobba med kärnuppdraget, vår verksamhet.

Idag var det nya läroplanen Lgr 11 som stod på programmet.
Samma program i eftermiddag med lärarna.

Vi ägnade tiden åt kapitel 1-2 som handlar om skolans uppdrag och värdegrund.

Följande kapitel återfinns i kaptiel 1:

•Grundläggande värden
•Förståelse och medmänsklighet
•Saklighet och allsidighet
•En likvärdig utbildning
•Rättigheter och skyldigheter
•Skolans uppdrag
•God miljö för utveckling och lärande
•Varje skolas utveckling

Följande kapitel återfinns i kaptiel 2: 

Övergripand mål och riktlinjer kring:
Normer och Värden
Kunskaper
Elevernas ansvar och inflytande
Skola och hem
Övergång och samverkan
Skolan och omvärlden
Bedömningar och betyg
Rektos ansvar


Övergripande mål och riktlinjer


FÖRSKOLEPORTALEN!

Idag var det KICK OFF för förskoleportalen i Nacka kommun.
Inom kort kommer Ni föräldrar att få tillgång till denna spännande portal.

Vi har redan en skolportal - där varje klass har en egen sida.

Nu kommer förskoleportalen där varje avdelning kommer ha en egen sida för informationsspridning, bilder, dokuementation, blogg, Wikis mm mm mm


Föreläsning Sussanne Håkansson

Ikväll var det föreläsning på skolan kring föräldraskap med Sussanne Håkansson .
Föreläsningen hölls tillsammans med föräldraföreningen

Jättekul att så många föräldrar kom!

Sanna i farten

Föreläsning på skolan

Sitter just nu på skolans föreläsning kring föräldrarollen. Tänkte passa på och föra lite anteckningar.
Föreläsare Sussane Håkansson - arbetar med föreläsningar kring föräldraskap.


www.familjekompetens.com
sanna@familjekompetens.com

Här är några områden som hon behandlat!

Hur kan vi tillåtas ha inflytande i våra barns / tonåringars liv
Förpubertet - "tweens" 9-11 år
Pubertet 12-15 år
Ung vuxen - 16år
Från barn till vuxen 11-23 år

Vem är jag?

Historiskt perspektiv - det fanns en annan syn förr då vi hade ett aktoritärt synsätt, idag har vi kommit till ett synsätt kring en fri uppfostran - vilket kan vara förvirrande.
Bara att gå på en förläsning om barnuppfostran är en stor skillnad mot förr!

Grundläggande behov som syns under puberteten - Tillhörighet + Makt

Hur använder vi vuxna vår makt gentemot barnen?
Hur ska vi utveckla vår förhållningssätt när barnen blir äldre, hur bibehåller vi förmågan att få vara delaktiga?
Vi måste arbeta för att skapa en likvärdig relation - Sedd, hörd och tagen på allvar.
Det spelar inte så stor roll VAD vi bestämmer - det handlar om HUR vi bestämmer.
Kvaliteten på diskussionen är det viktiga - inta att fatta beslut.

Det lyssnande och respektfulla samtalet.

Från kontroll till inflytande.....hur?
Kontakt  - förtroende - inflytande

När sker de magiska mötena? När uppstår stunder av kontakt?
Samtala - bli en berättare istället för en förhörare. Berätta vad du gjort för att väcka lusten av att barnet ska vilja berätta.

När vi har de magiska stunderna - ska vi ta vara på dem?

Vi ska vara barnens sparringpartner - vi ska inte slå tillbaka!

Skapa äkta relationer, visa äkta känslor. Vi vuxna måste visa vilka vi är och vart våra gränser går.

Försök inte att ändra era barn.

Uttryck dina egna åsikter - säg: Jag tycker så här......använda in Man tycker så här.....
Vi ska vara tydliga.


Ansvar - 2 olika typer av ansvar: Socialt och personligt.

Ibland måste vi vuxna säga NEJ - nu behöver jag vara för mig själv en stund.

Jag vill......istället för Vill du.....

Det är främst i famljen som vi och barnen lär oss själva vilka vi är.
Alla i familjen ska bidra till en gemenskap.

Vad gör jag idag åt min tonåring / barn - som han/hon skulle kunna göra själv?
Vad kan vi lämna tillbaka för ansvar till barnet?
Fråga barnet hur barnen vill ha det?

Titta på Er själva - lämna ifrån Er - barnen växer med ansvaret!

Vi kan inte skydda barnen från smärta eller besvikelse. Barnen växer att detta.En matnyttig kväll!

Medarbetarsamtal

Idag har jag fortsatt mitt arbete med att ha samtal med medarbetarna. Det är så otroligt inspirerande och utmanande att få diskutera de pedagogiska uppdraget. Hur når vi ökad måluppfyllelse, hur får vi eleverna att få mer inflytande, vad kan eleverna ha inflytande över, hur utmanar vi eleverna, vad är viktigt i lärprocessen, vilka lärstilar har våra elever.....ja det finns många frågor att lyfta.

Då jag varit på Rektorsutbildningen i 3 dagar är det extra roligt att vara tillbaka och få samtala kring dessa frågor, framförallt när vi i 3 dagar fokuserat på den mål och resultatstyrda skolan!


Bokveckor med maskerad!

Idag var det maskerad för flera klasser på skolan. Jag möttes av detektiver, monster, finklädda damer, finklädda herrar, hattbeklädda flickor mm mm mm.

HÄRLIGT att se barnens fantasi och initiativrikedom får utlopp.

Bokveckorna rullar på och det har varit härligt med läsning om detektiver och deckar!


Rektorsprogrammet

Nu är det dags för Rektorsprogram igen!

Har avklarat delkurs 1 - Juridik och går nu in i delkurs 2 - Mål och Resultatstyrning.
Första dagen är avklarad - en mycket bra dag.

Vi kommer att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet som det kommer bli ökat krav på i skolan och förskolan vilket är mycket bra och matnyttigt.

Kommer att studera i 3 dagar den här omgången. 

Det är mycket stimulerande och inspirerande att få möjlighet att gå den här utbildningen!

Mål och resultatstyrning

I kunskapsområdet mål- och resultatstyrning behandlas frågor om hur skolan kan arbeta för att uppnå de nationella målen för utbildningen och skapa förutsättningar för skolutveckling. Härvid belyses komplexiteten i arbetet som ledare i en politiskt styrd organisation. I detta inne­fattas kunskaper om styrdoku­mentens innehåll, struktur och även om de underliggande poli­tiska ställ­ningstaganden som ligger bakom dessa.
Innehållet syftar vidare till att skapa förståelse för rektors ansvar och betydelse för att uppnå nationella mål samt kvalitetssäkra och utveckla verksamhetens resultat. Utbildningen skall vidare utveckla rektors förmåga att kommunicera nationella mål, problemati­sera och analysera verksamhetens resultat och tillämpa ett vetenskapligt för­hållningssätt i ett systematiskt kvalitetsarbete. Viktiga kunskaps- och fär­dighetsområden är här också frågor som gäller relationen mellan tillgäng­liga resurser och mål, dvs. hur rektor prioriterar och väljer hur de tillgängliga resurserna på bästa sätt kan utnyttjas.
Med den personliga processen i fokus sker en progression av rektors lärande i kursens tre delmoment:

  • Att arbeta i en politisk styrd organisation
  • Systematiskt kvalitetsarbete
  • Rektors ansvar för elevens utveckling och resultat

Medarbetarsamtal

Varje år har jag och Hasse samtal med alla medarbetare.
Självklart har vi samtal hela tiden....men en gång om året underordnade former utifrån våra mål, styrdokument och Nacka kommuns kriterier.

Idag påbörjade jag detta arbete och har ca 30 spännande samtal framför mig.

Det är så inspirerande att få diskutera kring den pedagogiska verksamheten med alla, få grotta in i den dagliga verksamheten, diskutera måluppfyllelse för eleverna, undervisning, lärande, samarbete, elevinflytande mm mm mm

Finns många områden att behandla!

Jag har en härlig tid framför mig som får ha dessa inspirerande samtal.


Pedagogisk styrgrupp

Idag var det pedagogisk styrgupp på skolan.

Vi hade 3 spännande pedagogiska diskussioner.

- De nya kursplanerna, vad har vi för förändringar att vänta?
- Lokaler till hösten - hur ska vi placera oss i huset för att skapa bästa pedagogiska verksamheten?
- PC eller MAC - ja....vad ska vi satsa på?


Diskussionen kring PC eller MAC blev mycket spännande, vilka fördelar resp. nackdelar ser vi med de olika redskapen.

Diskussionen går vidare!
Konferens med härliga föreläsare!

Har varit iväg på konferens och lyssnat på härliga föreläsare, mycket inspireradne och tänkvärt.

Först fick vi glädjen att lyssna till Björn Ranelid - många spännande tankar om livet, kärlek, ordets betydelse, vikten av att leva i nuet. Framförallt lyfter jag med mig vikten av att kunna läsa och skriva - vilken kraft det finns i det skrivna ordet och så oerhört viktigt att alla människor blir läsande och skrivande.Vidare blev det fart och fläkt med Per Lange - säljcoach - som talade om förmågor som en säljare bör ha. Lyssnande, lyhörd, engagerad, intresserad - ja...sånt vi alla behöver varje dag i alla yrken!

Torkel Klingberg talade vidare om hjärnan och vårt arbetsminne. Hur vi kan träna vårt arbetsminne som är så viktigt. Hur olika träningsprogram på datorn kan stödja eleverna, här kändes det skönt att vi redan använder detta redskap flitigt på skolan för barn i behov av särskilt stöd.
Arbetsminnet är oerhört viktigt och det handlar bla. om förmågan att kunna ta instruktioner i flera led.

Vidare jobbade vi med skolans lokaler - hur kan skolorna utvecklas för 2000-talets lärande och Kennet Gärdestad arkiktet gav oss många fina exempel och väckte många tankar. Hur ska en modern skola vara utformad? Hur ska pedagogiken och lärandet gå tilll? Måste vi ha en klass - en lärare.....eller ska vi spräcka dessa tankar och börja tänka nytt och tänka om.

Temat för dagarna - VÅGA GÖRA!

Så....vad ska vi våga göra för att stå i ständig utveckling och möta eleverna på 2000-talet!


Vad tar veckorna vägen....

Först är det måndag och sedan hux flux är det fredag!

Veckorna rusar verkligen på och snart är det sportlov också!

Idag var det en bra dag med möte med både fritids och lärare. Vi kikade på vår medarbetarenkät som genomförs 1 gång per år, ett viktigt redskap kring arbetsmiljö.
Vidare jobbade vi med vår vision - ett arbete som påbörjades i höstas, nu handlar det bara om att formulera och finslipa på orden - många bra idéer.

Nacka kommuns vision är:
Världens bäsa utbildning för alla barn och elever varje dag.

Självklart är det den vi siktar mot i vårt arbete varje dag, men Sigfridsborgs skolenhet ska även ha en egen vision som är lokalt förankrad utifrån våra förutsättningar.

En vision ska vara ett önskvärt tillstånd och något man strävar emot varje dag.


Kvällsmöte med Siggan fsk

Igårkväll hade jag möte med Siggan förskolas all personal.
Ett mycket bra möte där vi gick igenom våra rutiner och strukturer.

Vi är flera nya medarbetare på förskolan och det är viktig att alla känner till det som är beslutat kring de dagliga rutinerna.

Vi hade många bra diskussioner och har utifrån gårdagens arbete - uppdaterat våra handlingsplaner kring hämtning, lämning, öppn avdelningar, morgonrutiner, kvällsrutiner, utelek, matsituationen mmBRA MÖTE!

Engagerade mor och farföräldrar!

Förskoleklassen kommer under våren jobba med Bondgården och en engagerad mormor fick höra detta och skickade härlig information om Lamskötsel och lite bilder.

Förskoleklassen kommer få följa lammen via bilder och maial - HÄRLIGT!


Planeringsdag med Bäckalidens förskola

Idag har vi en hel planeringsdag med alla medarbetare på Bäckalidens förskola.
Mycket angeläget att få träffas och planera och diskutera kring verksamheten, utveckling, nya styrdokumen mm.


På förmiddagen idag har vi ängat tiden åt:
Den nya skollagen
Reviderade läroplanen
Våra Nyckelkompetenser
Våra framlyfta mål

Nu på eftermiddagen är det planering för resp. avdelning.
Grovplanering för hela terminen och finplanering utifrån varje vecka.

Varje avdelning upprättar ett aktivitetsschema över veckan, där fasta aktiviteter är planerade.
Målet är att väva in läroplanens mål i vår vardagliga verksamhet hema tiden - en utmaning!

Lärandet sker hela tiden!

En bra nyhet i och med nya skollagen är att Förskolan blir en egen skolform och vikten av att förskolan ska bedriva utbildning lyfts fram. Förskolans verksamhet är det första steget i det "Livslånga lärandet".
September på besök!

Idag var vår gamla elev September på besök.
Om 1-2 veckor kommer ett reportage i Nacka värmdö posten!


Eleverna blev helt tokiga och skulle förståss ha autografer, så hon blev väl påpassad.


Pedagogisk styrgrupp skolan

I måndags var det pedagogisk styrgupp på skolan.

Vi hamnade i en lång härlig, inspirererande, svår.....diskussion kring IT utvecklingen.
Hur ska vi tänka?

Vilka redskap är framtiden?
Vilksa redskap är bäst ur pedagogisk synvinkel?
Vilka redskap är bäst för elevernas utveckling?
Ser behovet lika ut i alla skolår?

Ja frågorna är många och som du kan läsa längre ner i bloggen så föranleddes diskussionen av en artikel i DN i helgen.

Men - vi kom ändå fram till att vi ska investera i datorer till våra elever, börja med några klassrumsuppsättningar, sedan kanske nästa steg blir något annat....en läsplatta kanske!


Föräldraråd på Siggan fsk

Hann springa in de sista minutrarna på Siggan fsk föräldraråd idag.

Det är ett viktigt forum där vi tillsammans föräldrar och pedagoger kan diskutera förskolans verksamhet och utveckling.

Idag kom det fram många bra förslag på hur föräldrarna gärna vill vara med och hjälpa till på våren och ha gårdsstädning och föräldrafika - härligt! Det ska vi utveckla vidare.

För visst blir det bra om man är många som hjälps åt!
Tack för Ert fina engagemang


Nyckelkompetenser i förskolan

Bäckalidens förskola och Sigfridsborgs förskola utgår i sitt pedagogiska arbete med barnen från 5 Nyckelkompetenser som vi gemensamt tagit fram. Idag har jag jobbat med att revidera de dokument vi har för att presentera detta, det ska bli en liten broschyr som ska gå ut till alla föräldrar på förskolorna för att på ett bra och tydligt sätt presentera våra nyckelkompetenser, här nedan följer lite utdrag:

 

Nyckelkompetenserna är vår utgångspunkt när vi planerar och genomför vår verksamhet. Nyckelkompetenserna kommer in i vardagssituationer, vid leken ute och inne och vid strukturerade aktivitetspass.

 

När vi planerar tematiska arbetsområden är Nyckelkompetenserna stommen.

 

Våra nyckelkompetenser är: språkutveckling, rörelse, matematik, natur, kreativitet

 

Förskolans uppdrag är att främja lärande och lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Leken ska ligga till grund för lärandet i förskolan, leken och det lustfyllda lärandet ska samverka.

 

Förskolans uppdrag är att skapa förutsättningar för lärande, att skapa en verksamhet och miljö som inbjuder till utveckling. Förskolan ska inte mäta att barnen uppnår mål, utan skapa så gynnsamma förutsättningar som möjligt så barnen utvecklas. Vi arbetar utifrån det kompetenta barnet och vi arbetar utifrån att inspirera barnet till att våga prova nya saker. Förskolorna ska skapa miljöer och rum som göra att barnet vill och vågar prova, vi utgår från att barnet vill vara med och lösa problem och vi pedagoger ska stimulera barnets tänkande och vilja att prova nya saker. Barnen lär mycket av varandra, vilket vi pedagoger ska uppmuntra.

 

Målen i detta dokument är hämtade från Läroplanen för förskolan Lpfö 98. Läroplanen reviderades under 2010 och vi har i detta dokument lyft ut de mål som vi tränar när vi arbetar med våra Nyckelkompetenser.

 

Vår värdegrund är:

Lika—Unika

Allas lika värde

 

Våra värdeord är:  Kunskap, Empati, Nyfikenhet, Självkänsla/Självförtroende, Ansvar

 

 


RSS 2.0