Röris med 4-6 och Hario!

Idag var det även 4-6:ornas tur att ha Röris.

Hario hade full fart på övre skolgården.

Det var riktigt roligt att se att ett gäng 6:a killar hjälpte till och ledde Rörisen!

Vilket engagemang och vilket mod att stå inför alla kompisar och leda - bra jobbat killar!


Maskerad!

Idag var det maskerad på skolan - Skolrådet hade beslutat att alla som ville skulle klä ut sig.

Det var riktigt spännande jag mötte troll, prinsessor, häxor, konstiga djur....jag allt möjligt! Vilken fantasi!

Även pedagogerna hade rockat loss och klätt ut sig - det var lite häxor och spöken som smög omkring!


Berättar razzia på skolan idag!

Idag har vi något riktigt spännande på skolan!

Det är berättarrazzia på skolan.
Fabula Storytelling är här och besöker alla klasser F-6 och berättar sagor. Varje klass får 3 besök och det sker i form av att berättaren kommer in i klassen som en överaskning och berättar sin saga.

De äldre eleverna får även sagor på engelska.

Skolan har haft det för några år sedan och det är mycket uppskattat.

Jag ser fram emot en spännande dag och att lärarna jobbar vidare med berättande, skrivande, sagor....


Runt på skolan!

Idag var jag runt både här och där....

Alltid lika viktigt och spännande och gå runt på enheten och kika runt.

Mycket kreativ verksamhet.....Vi hade även skolråd idag och eleverna bestämde att på fredag är det maskerad på hela skolan - även vi vuxna ska klä ut oss! Rektor får väl bli en läskig HÄXA!

Nja....får se vad jag hittar på!LIsbeth Pipping på besök

Imorgon kommer Lisbeth Pipping till skolan.

Lisbeth var på skolan för drygt ett år sedan och höll sin gripande föreläsning - Bland Kärlek och stålull.

Imorgon kommer LIsbeth arbeta vidare med skolans personal kring boken - Jag mobbar inte.


På kvällen - 18.30 - bjuds du som förälder in till matsalen för att ta del av hennes föreläsning. Jag hoppas verkligen du tar tillfället i akt och komma denna viktiga kväll - missa det inte!

författarinnan Lisbeth Pipping

Besök i F-klass

Idag tog jag en tur in till våra härliga F-klass elever - Hajarna fick ett besök!

De jobbade på och det var verkligen full aktivtet och kreativitet - full fart.

Pedagogerna hade gjort en planering på tavlan och det var ord och bokstäver som stod på programmet - Bokstaven H.

Eleverna hade en 4 stegs planering att följa och jobbade mycket fokuserat och kunde själva följa planeringen och gå från steg till steg.

De ritade och skrev!
De hade även konkret material för att öva på ord - Bra lektion  helt enkelt!


RÖRIS

Idag var det Röris med skolår F-3 vid stora scenen.

Hario i förskoleklass ledde alla och det var full fart på både barn och vuxna.

Vi kommer att ha "stor" Röris en gång i månaden för F-3 och en gång i månaden för 4-6 - imorgon är det mellanstadiets tur.

Röris är ett utvecklat material av Friskis och Svettis som går att använda i klassrummet när man behöver bryta klassrumsarbetet och ha lite rörelse eller avslappning.

Hario kör även andra aktiviteter - såsom dans, aerobics mm.....

HÄRLIGT!


Möten....hit och dit!

Hej och hå!

Idag var det full fart med möten från morgon till sen eftermiddag.

Började med 1 timme på fritids - alltid lika trevligt.
Sedan var det ledningsgrupp i knappt 2 timmar
In till stan för ett möte
Tillbaka till skolan för pedagogisk styrgrupp


Ja....full fart helt enkelt!FN dagen på Masten Seglet

Idag uppmärksammades FN dagen på Masten Seglet.

Alla klasser på avdelningen samlades och sjöng sånger tillsammans, det blev storsångsamling!
Man kikade även på Barnkonventionen.

En trvlig stund!


Lunch på Bäckaliden

Idag blev det lunch på Bäckaliden med Svalan avdelningen.

Det var både gott och mycket trevligt - vi satt och samtalade och åt den goda maten.
Stek, potatis och fantastiskt god sås - grönsaker och fin gräddsås fanns också!

Det var en lugn och fin matstund och det är så fint att se barnen äta och samtala. Matstunden är oerhört viktig del av dagen och det är skönt att se att det finns gott om tid!


Nätverk kring Lgr 11

Idag avslutades dagen med Nätverksträffar i Nacka kommun.

Vi har inom de kommunala skolorna skapat Ämnesnätverk i alla ämnen.
Varje skola har en representation i varje nätverk och idag var det möte runt om i Kommunen.

Jag som Rektor har även tilldelats ett nätverk att ha tillhörighet i - mitt nätverk är ämnet TEKNIK!

Detta härliga och inspirerande ämne som dessvärre ibland är lite undanskymt för de övriga NO ämnena, men det är viktigt att veta att Teknik är ett eget ämne och ska inte ingå i NO blocket.

Idag jobbade vi med att titta på Kursplanens Centrala innehåll som är uppdelat i skolår 1-3, 4-6, 7-9 - vi kikade på möjligheten att dela upp detta innehåll i resp. skolår.
Vi kom riktigt långt och kommer jobba vidare under hösten!


Konferens med fritidshemmen

Idag var det konferens med fritidshemmens pedagoger. 

Dagens program var att arbeta med Läroplanen och avsnitten kring: 
Elevers ansvar och inflytande, övergång och samverkan, skola och hem

 
Vi hade diskussioner i grupper och även i helgrupp.
Spännande att höra allas tankar kring hur vi arbetar med elevers inflytande - och hur detta kan bli ännu bättre.
Vi gör mycket för att göra eleverna delaktiga, vi har flera formella kanaler:

- KLassråd
- Skolråd
- Matråd
- Fritidsråd

Sedan har vi många informella kanaler där pedagogerna hela tiden fångar upp elevernas tankar och idéer.

- Vis samtal
- När pedagogerna sitter med mindre grupper
- Vid fredagsmyset
- I matsalen, vid måltiderna


Vi samtalade även om vikten av goda övergångar mellan stadierna, här är det viktigt att involvera fritidshemmens pedagoger som har en heldagskompetens runt barnet.

Vidare har vi det oerhört viktiga samarbetet med hemmet runt barnets utveckling och dag på skolan och fritidshemmet. Som förälder är Du expert på ditt barn och det är viktigt att vi tillsammans skapar de bästa förutsättningar för att ditt barn ska utvecklas så långt som möjligt.


Föräldraråd på båda förskolorna!

Den här veckan var det dags för föräldraråd på både Sigfridsborg och Bäckalidens fsk.

Ett viktigt forum där vi kan presentera våra utvecklingsområden och föräldrarna har möjlighet att ställa frågor och föra fram tankar kring förbättringsområden - eller bara (som en förälder gjorde) föra fram sina åsikter om den goda och fina verksamhet som bedrivs varje dag.

Vi talade om flera saker:
- Ekonomi
- Individuella utvecklingsplaner
- Systematiskt kvalitetsarbete
- Trygg och Säker förskola
- Drop in fika
- Parkeringsbekymmer
- Genus
- Önskade lokalförbättringar


Ja, mycket hann vi med!

Rektorsprogrammet

Som jag skrivit om tidigare går jag Rektorsprogrammet.
En statlig rektorsutubldning som alla rektorer måste genomgå.

Det är en mycket bra utbildning, men krävande.
Jag går på Uppsala Universitet och går nu mitt andra år.

Nu arbetar vi med Mål och Resultatstyrning och det har givit mig många nya funderingar på organisation, undervisning, fritidshemmens verksamhet, förskolans verksamhet mm mm mm - Många tankar kring att ha för ögonen att alltid nå ökad måluppfyllelse gentemot Lgr 11 och Lpfö 98 (Våra läroplaner)

I torsdags och fredags var det internat i Sigtuna och vi arbetade med våra examinationsuppgifter som ska läggas fram i slutet av November.

2 intensiva - men mycket bra dagar!


Läramöte med Kunskapskraven i fokus!

Idag är det lärarmöte med alla lärare på skolan.

Lärarna sitter i grupper och diskuterar de nya kunskapskraven i resp. ämne.

Förut hade vi:
Strävans mål och Uppnående mål i resp. ämne.

Nu har vi:
Långsiktiga mål
Centralt innehåll
Kunskapskrav


Det är en mer tydlighet i de nya kursplanerna, men det kräver dock att vi sätter oss in i allt, det är mycket mer omfångsrikt och många olika områden att bearbeta.

Här är ett exempel på kunskapskraven i Svenska - mycket löpande text som ska bearbetas och tolkas:
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning. Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår. Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap. Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.


Arbetskväll på hela enheten!

Igår kväll var det arbetskväll på skolan och båda förskolorna!

Vi hade "rensning" på programmet......rensa bort de gamla läroplanerna och in med de nya!

Det var flitens lampa som lyste över enheterna och vi jobbade så svetten lackade. Vi städade förråd, skåp, och ytterligare skåp och förråd! Det finns många utrymmen att spara material på!

Men alla jobbade på för fullt, och vi fick mycket gjort.
Själv dök jag in i ett förråd på Expen och där hittade jag både det ena och det andra....riktigt spännande!

Det känns skönt att rensa bort gammalt och göra plats för det nya!

BRA JOBBAT!


Planering med spec lärare

Idag hade jag konferens hela förmiddagen med skolans spec lärare - Britt och Barbro.
En mycket bra och kreativ förmiddag där vi gick igenom nya skollagen, rutiner, strukturer och hur vi ska arbeta för att nå så hög måluppfyllelse som det bara går för alla våra elever.

Vi studerade den nya skollagen nogsamt och tolkade och analyserade paragraf efter paragraf.
Den nya skollagen är tydlig, men det är alltid viktigt att resonera och fundera kring vad allt betyder och framförallt för att skapa en samsyn.

En bra förmiddag och vi fick mycket gjort!


Grattis grabbar!

Grattis alla killar i skolår 2-3 som var med i Stensöcupen och vann finalen igår!

Hörde att Ni var grymt bra!

HÄRLIGT!


Info från köket!

Tobbe har sammanställt lite info om hur han tänker om maten på Siggan!

Ta del av hans tankar här: 

Skolrestaurangen Sigfridsborgsskolan

 

Jag heter Torbjörn Holmberg, kallas för Tobbe och är kock och köksansvarig på Siggans skolrestaurang.

 

Många av Er föräldrar efterfrågar en matsedel, men jag har lite andra tankar kring maten som serveras varje dag och väljer att inte göra en matsedel veckovis.

 

Min tanke med maten är att kunna ge barnen flera alternativ att välja på. Allt för att barnen ska få i sig rätt näring o känna sig mätta.

 

Jag bakar nytt matbröd varje morgon som är ett bra komplement till lunchen.

 

Det serveras 4-5 varmrätter varje dag. Minst 2 av rätterna är ”nya” och tänkta att vara dagens mat, dessa 2 rätter tar aldrig slut. Jag tillagar ca 120% av den tilltänkta åtgången av mat, de 20% som blir över använder jag till att göra nya maträtter av.

Målet för mig är att kasta så lite mat som möjligt, vilket jag också uppnått i och med ovan struktur. Jag vill också att alla elever ska hitta någon rätt som de tycker om, vilket de ofta gör då det finns flera rätter att välja emellan.

 

Varje dag serverar jag en fiskrätt och en kötträtt, samt 1-2 extra rätter, det finns även ett vegetariskt alternativ. Fisk är populärt framförallt stekt strömming och fiskpanetter. En tendens som jag ser är att kötträtter dock ofta är något mer populära än fiskrätterna.

 

Då vi är ca 560 barn/elever och vuxna som äter varje dag försöker jag möta både barns och vuxnas önskemål, så emellanåt serverar jag ”vuxen rätter” som självklart även barnen har tillgång till. Det gläder mig när en elev väljer Fläsklägg och rotmos, eller sushi som jag serverat några gånger. Varje dag finns även ris, pasta eller potatis. Vi har en fin salladsbuffé med flera alternativ.

 

Alla barn och elever kan ta vilken rätt de vill och blanda! Men vi vuxna försöker tipsa vilka rätter som passar ihop – men ibland kanske ”brunsås” kan vara gott till den stekta strömmingen!

 

Mitt mål är även att maten alltid ska vara så nytillagad som möjligt, jag kokar tex. potatis 7-8 gånger under lunchen. Övrig mat som serveras ska helst ha hållits varm i max 20 minuter. Allt för att barnen/eleverna och de vuxna ska få en så god matupplevelse som möjligt.

 

Vi serverar även frukost fram till klockan 8.00 och mellanmål på eftermiddagen. Servar även förskolan och fritidshemmet med frukt till fruktstunderna.

 

Vi lagar även mat till Sigfridsborgs förskola. Förskolan får en maträtt serverad på resp. avdelning, men de har möjlighet att hämta utav de andra rätterna om något barn skulle ha behov av detta.

 

En liten tanke på vägen:

Servera gärna mer fisk hemma, barnen mår gott av det och tycker om det.

 

Om ni har frågor eller åsikter om maten är ni välkomna till köket för en pratstund, Du får gärna ringa till mig också: 08-7188866, eller maila torbjorn.holmberg@nacka.se

Vill du ringa till mig eller komma förbi, är det bäst före eller efter lunchtid.

 

Lite tankar från mig om maten på Sigfridsborgsskolan!

Mvh Tobbe kock


Härlig fortbildningseftermiddag!

Idag var det forbildning/utbldning för alla lärare under eftermiddagen.
Vi hade en berättare på besök och alla lärare fick prova på olika berättarövningar och vi fick även höra på flera fantastiska berättelser, med härlig inlevelse.

Det var helt fantastiskt att sitta bredvid och se alla lärare vara så engagerade och se så mycket glädje, skratt och glada tillrop när alla fick prova på och berätta!

Det ska bli spännande och se hur berättandet fortsätter ut i klassrummen!

Jag fick massor av energi!


Blev SKUGGAD idag!

Idag hade jag besök av en biträdande rektor från en annan skola i Nacka kommun.

Hon "skuggade" mig, dvs följde med mig i mitt arbete under en dag.

När vi bokade in dagen, var min kalender tom....men på några dagar hade den blivit fylld, så det var möten på längden och bredden!

2 personalmöten
1 elevvårdskonferens
Möte med hantverkare
Möte med Förskolesamordnare Ann
Rundvandring på skolan

Dagen avslutades med 2 klasskonferenser för skolår 1


En bra dag!

Kul med besök!


Kvalitetsredovisningarna är klara!

Nu är Kvalitetsredovisningarna klara och inskickade till Nacka kommun - PUH!

Ja- det är alltid lite skönt när de är klara....varför skjuter man upp saker ALLTID!


Men men, det är ett mycket roligt arbete att sammanställa alla utvärderingar, kundundersökningar, skolinspektionsrapporter mm mm - för vi har mycket material att utgå ifrån.

Vi gör goda resultat, vilket också är skönt när redovisningen ska sammanställas, självklart har vi utvecklings och förbättringsområden, det finns alltid - det går inte att vila sig i form.

Varje år utifrån alla ovan utvärderingar så skapar jag ett måldokument, som ligger till grund för läsårets arbete.


Kvalitetsredovisningarna kommer inom kort vara distribuerade på enhetens hemsida!


RSS 2.0