Lisbeth på besök!

Det blev en fantastisk dag med Lisbeth Pipping på besök på skolan.

På dagen jobbade hon med eleverna i skolår 2-6 indelade i 3 grupper
Lisbeth föreläste för eleverna och fick många frågor och funderingar från eleverna.

På eftermiddagen var det handledning med personal och på kvällen föreläsnig för föräldrar.

Alltid lika gripande att ha Lisbeth hos oss, jag är mycket glad att vi har detta samarbete!

Rekryteringsmässa för blivande förskollärare!

I kväll / eftermiddag var det rekryteringsmässa för blivande förskollärare till Nackas kommunala förskolor.

Det var lite mässa där vi visade upp våra kommunala förskolor och även föreläsningar kring hur vi kan använda modern teknik i förskolan. Härligt att vi kommit igång med IPAD och våra Tablet PC.

Vi söker 1-2 förskollärare och jag fick napp på några spännande kandidater!


Lisbeth Pipping kommer imorgon!

Äntligen är det åter dags för Lisbeth Pipping att komma till oss.
Jag är så glad att vi har detta samarbete och imorgon ska Lisbeth jobba med våra elever i skolår 2-6.

Hon kommer att jobba med eleverna på dagtid och sedan hinna med möte med mig och handledning med ett arbetslag under eftermiddagen, på kvällen blir det föräldraföreläsning 18.30 i skolans matsal - hoppas på fullt tryck!

Lisbeth är mycket engagerad i frågor runt mobbning och utanförskap och är en eftersökt föreläsare runt om i hela Sverige.

Du kan läsa mer på:

www.pipping.se


Kalenderna är fullllllll!

Den här veckan är kalendern helt fullspikad, kände mig lite lätt stressad inför veckan, men jag verkar få ihop det.

Det är många möten och flera medarbetarsamtal som ska genomföras.

Ett litet axplock av min vecka:

- Inspektion av Miljö och hälsa
- Ledningsgrupp
- Elevvårdsmöten
- Medarbetarsamtal
- Pedagogisk styrgrupp med skolan
- Konferens med förskollärarna
- Rekryteringsmässa i Nacka stadshus för förskollärare
- Ledningsgrupp med alla rektor
- Strategisk ledningsgrupp för Nackas kommunala skolor
- Lärar konferens


Ja  - många möten blir det!

Men det verkar fungera.....


Måndag och ledningsgrupp!

Ja, måndagen är full av möten!

Ledningsgrupp som vanligt.
Alltid ett fullspäckat möte......

Många punkter att diskutera:
- Personalfrågr
- Rekryteringar
- Telefonabb.
- Inköp av IPAD och Datorer
- Planera konferenser
- Nya elever och barn på väg in
- mm mm mm mm


Ja...finns att prata om!


Miljö och hälsa på inspektion!

Som skolledare har man många strängar på sin lyra!

Idag var det inspektion av förskolornas egenkontroll kring miljö och hälsa.

Vi har en god upparbetad struktur kring detta, så det kändes bra.


Pedagogisk styrgrupp

Idag var det pedagogisk styrgrupp på skolan.

Vi hade spännande pedagogiska diskussioner och samtalade bla. om vad det innebär att skolan / utbildningen ska vila på Vetenskaplig grund och Beprövad erfarenhet som det står i nya skollagen.

Vi samtalade vidare om våra reviderade dokument inför utv. samtal. Vi har tagit fram nya underlag / enkäter som eleverna ska fylla i innan samtalet, ett för F-klass, 1-3 och 4-6.

Sedan gick vi igenom Nacka kommuns gemensamma timplan som är framtagen för att säkerställa att alla elever får rätt tid oavsett skola. För oss innebär det några små justeringar, men i stort låg vi i fas....våra elever har fått lite för mycket tid, vilket bara är positivt. Timplanen styr minimun, den garanterade tiden alla elever ska ha, men det går att lägga på tid!

Ett bra möte!
VECKAN ÄR IGÅNG!

Föreläsning om Elevvården utifrån Skollagen

I måndags hade alla rektorer och bitr. rektorer möjlighet att delta på en föreläsning i Nacka stadshus kring Elevvården utifrån den nya skollagen.

En bra eftermiddag med några nya "aha" upplevelser.

Framförallt tydligjordes gången kring Elevvården och vikten av att tydligt utreda innan en elev har Särskilt stöd.

Det är också viktigt att vi som skola alltid faller tilbaka på att vi bedriver utbildning och ska utgå från att sätta in särskilt stöd när en elev riskerar att INTE nå kunskapskraven.
Elever kan i olika sammanhang behöva stöd - men det ska i första hand sättas in inom ramen för klassen, ska en elev ha särskilt stöd - ska  ett Åtgärdsprogram upprättas.

Åtgärdsprogrammet och innehåll beslutas av Rektor enligt nya skollagen.

Jag kommer förtydliga våra rutiner ut till hemmen och till pedagogerna på skolan under våren.
Vi har idag goda rutiner och ben bra stuktur, men det är några små justeringar som behöver göras för att få än mer kvalitet i strukturen och hanteringen av elevvårdsärenden.

Vi har också mycket goda resultat och vi är stolta över att vi har en nästan 100% måluppfyllelse på NP i skolår 3 och 6.


Betyg och Bedömning

Mycket av lärarnas tankemöda går i dagsläget till att reda ut begreppen kring bedömning utifrån LGR 11.
Lärarna måste än mer tydligt synliggöra för eleverna vad som krävs och vilka förväntningar som finns.

Lärarna har till sin hjälp en rad böcker och litteratur i ämnet, jag är mån om att skaffa det som kommer ut på marknaden och från Skolverket, så lärarna har all tillgänglig litteratur och forskning.Lärande bedömning 2:a uppl

Skolan ska vila på Vetenskaplig grund och Beprövad erfarenhet!

Nytt i den nya skollagen från sommaren 2011 - är att det är än mer tydligt inskrivet att skolan och undervisningen ska vila på Vetenskaplig grund och Beprövad erfarenhet.

Idag hade vi rektorer från Älta och Saltsjöboo en gemensam konferens tillsammans me Kultur och Utbildningsenhten i Nacka kommun, med KU direktgör Susanne Nord på ovan tema.

Det var spännande diskussioner kring hur vi ska arbeta för att förverkliga och synliggöra detta ännu bättre än vad vi gör idag.

Vi diskuterade även former för hur detta ska kunna gå till och det hänger ihop med det vi i förra veckan jobbade med tillsammans med Tomas Kroksmark.

När det gäller att forska / bygga undervisning utifrån vetenskaplig grund handlar det mycket om (tror jag) att staudera varandra och sitt sätt att undervisa och utifrån koppling till teori utveckla undervisningsmetoder. Det handlar om att ifrågasätta - Hur vet jag att eleverna lär sig, hur vet jag vad eleverna gör när de lär sig - vad gör skillnad? Och utifrån detta vidareutveckla sina metoder för lärande och undervisning
Full fart!

Den här veckan har verkligen dragit på i full fart!
Kalendern är i stort fullspikad, så det är många möten!

De viktigaste mötena är verksamhetsbesöken och medarbetarsamtalen!


Måndag förmiddag = Ledningsgrupp

Varje måndag förmiddag har vi ledningsgrupp.

Jag, Hasse, Gunbritt och Ann Söderberg.

Vi går igenom det aktuella läget på enheterna, ekonomi, inköp, pedagogisk verksamhet, organisation, pågående projekt med fatstigheten, lokalfrågor, personalfrågor.......många punkter!

Sedan jobbar vi självklart strategiskt och blickar framåt!
Önskar dock att tiden räckte till lite mer av den varan....lätt att hamna i driften!Det snöar i Älta!

Måndag morgon och fritids!
Trodde våren hade kommit - men där hade jag fel!

Vi gick ut vid 8.30 tiden och då kom snön!
Så nu ligger ett litet tunnt lager snö över skolgården!

Ja ja....så kan det vara!

En härlig morgon på fritids, eleverna leker och hittar på mycket kul! De spelar spel, ritar, leker i rörelserummet, spelar kort, läser tidningar...jag full fart helt enkelt, och på gården är det förstås full fart med fotboll och lek.

NY VECKA!

Tomas Kroksmark

Sitter på konferens med Tomas Kroksmark - Professor kring Formativ bedömning och lärandeuppdraget i skolan.
I 2 dagar ska vi rektorer i Nacka jobba med detta och se hur det pedaogiska ledarskapet ska ta tag i dessa frågor utifrån Lgr 11 och lärandet / undervisningen.

Idag har vi fokus på Formativ bedömning - hur får vi fatt i kvaliteter i kunskap, hur vet vi hur elever lär sig, hur ska eleven jobba vidare för att lära sig och utvecklas vidare. Det handlar både om att bedöma formativt men även att undervisa fomativt.

Hur vet vi att en elev kan?
Hur vet eleven att den kan - hur tänker eleven?
Hur anpassar jag min undervisning utifrån hur eleverna lär sig och vad de kan?


Många spännande diskussioner och det ska bli 2 inspirerande dagar!


Vårtecken på Siggan fsk!

I måndags tror jag våren landade på riktigt på Siggan fsk!

Cyklarna kom fram!

Så mysigt och se barnen få lyfta och konka fram alla cyklar, pedagogerna sopade lite på gården och cyklandet var i full gång.

De små barnen tyckte det var spännande att få utforska cyklarna och få prova!

HÄRLIGT - VÅREN ÄR HÄR NU!


6 års kören!

Så var det dags för årets 6 årskör!

Alla våra förskoleklass elever var med i årets upplaga av 6 årskören som handlade om människokroppen.

"Kroppsresor AB"

Det var en mycket fin och härlig föreställning.
Barnen var fantastisktduktiga och vi slogs av hur fint och tydligt de sjöng, de märktes att de tyckte om sångerna och "showen"

TACK FÖR EN HÄRLIG FÖRESTÄLLNING!


Medarbetarsamtalen rullar på....

Nu börjar jag bli varm i kläderna med medarbetarsamtalen som jag har nu i vår.

Jag gör verksamhetsbesök innan samtalen, vilket är väldigt värdefullt.
Det leder till bra diskussoner och möjlighet att ge feedback till pedagogen / läraren.

Det är också oerhört intressant att göra dessa verksamhetsbesök, jag är mycket i verksamheten - men dessa besök blir lite mer fokuserade och jag tittar verkligen på klassens arbete och lärarens planering och genomförande av lektionen.

HÄRLIGT!

Pedagogisk styrgrupp skolan

Igår månadag var det Pedagogisk styrgrupp på skolan.

Vi diskuterade mycket utifrån Lgr 11 och hur implementeringen fortgår på skolan, vad vi behöver fokusera på nu och prioritera under våren.

Vi kommer satsa på att få klart nya underlag till utv. samtal, bedömning samt ämnesövergripande projekt.

I Lgr 11 står tydligt att vi ska arbeta ämnesövergripande och skapa helheter för eleverna, här behöver vi utveckla vårt arbete, då mycket idag är ämnes specifikt.

Många spännande diskussioner och det finns en härlig vilja att utvecklas!

F-klass jobbar med vårtecken !

Var i förskoleklassen idag och där var det jobb med vårtecken!

Tussilago

Barnen hade klippt och målat och gjorde vackra tavlor med tussilago....nu får vi se om vi ser några inom kort i dikeskanten!

Eleverna jobbade mycket strukturerat och lugnt och arbetsviljan var hög.
Det var roligt att se!


 

Konferens med förskolorna

I tisdags kväll var det konferens med båda förskolorna.
Först möte med Siggan fsk personal och sedan med Bäckalidens personal.

På programmet stod bla. pedagogiska diskussioner utifrån Läroplanen Lpfö 98

Jag hade valt ut 3 mål från läroplanen som pedagogerna fick sitta och diskutera.

- Hur gör vi idag för att uppnå målet och skapa förutsättningar för att barnen utvecklas
- Vad behöver vi utveckla
- Hur ska vi göra


Många bra och spännande diskussioner och mycket kloka tankar kom fram!


Klassrumsbesök

Inför medarbetarsamtalen gör jag besök i verksamheten.
Den här veckan har jag varit i klass 1a och 3b.

Spännande att få vara med på lektioner och se hur arbetet fortskrider!

2 mycket lugna och bra lektioner.

1a - skrev om sitt sportlov och ritade bilder, kreativiteten var stor och eleverna hade mycekt och berätta.
3b - hade mattelektion på schemat och det var subtraktion på många olika sätt - några sätt var riktigt kluriga


Kul!


Full fart!

En ny vecka och fullpäckad kalender!
Den här veckans kalender är inte att leka med ....möten, möten, möten.....

Men som tur var är flera av mötena av mycket god art!

Det har bla varit:
Föräldraråd på båda förskolorna
Konferens med båda förskolorna
Konferens med fritidshemmen
Konferens med lärarna

Å så har medarbetarsamtalen dragit igång, vilket är mycket kul!

Så full fart!
Klassrumsbesök i 3b

Idag var det besök i verksamheten och turen kom till klass 3b.
Jag hade glädjen att få vara med på en mattelektion - vilket var mycket spännande och intressant.

Det handlade om att räkna med algoritmer, dvs. gamla hederliga uppställningar - subtraktion stod på programmet.

Först var det genomgång och sedan träning i boken.

Det var väldigt lugnt och trevligt och alla elever var härligt arbetsvilliga och jobbade på för fullt!

Jag fick möjlighet att gå runt och hjälpa till och det räknades på längden och bredden.
Eleverna fick öva på många olika sätt att räkna subtraktion ( inte bara uppställning ).

En mycket lugn och fin lektion!

HÄRLIGT!


Lisbeth Pipping kommer till skolan!

29 Mars kommer Lisbeth Pipping tillbaka till skolan för att jobba med eleverna och möta Er föräldrar på kvällen.
Så boka in - 29 Mars - 18,30 i skolans matsal!

Varmt välkomna!

Kom närmare så ska jag berätta…

Jag heter Lisbeth Pipping jag är författare, föreläsare, forskare och dotter till en mamma med en utvecklingsstörning.

författarinnan Lisbeth Pipping

Jag ska låta er kika in genom mitt nyckelhål. Jag vet - man kan inte se allt genom ett nyckelhål, men ni kommer ändå att få se tillräckligt för att kunna förstå hur vi hade det som barn, jag och mina två småstystrar med vår utvecklingsstörda mamma”.
När du läst boken är det min önskan att du kan bevara en del av mig i ditt hjärta, så att du verkligen vågar se och göra något när du ser barn som far illa. På så vis kan fler barn få en någorlunda god barndom. Och till alla er som vågar se: Ni är räddande änglar, det är ni som gör att de utsatta barnen orkar vidare.

Du kan läsa mer på:
www.pipping.se


RSS 2.0