Önsketräd

I bilden arbetar Marina Strömberg med att eleverna skapar vackra löv med önskningar på. Löven har de hängt upp i ett träd vid skolan - vackert är det! Eleverna går och läser på varandras löv. Passa på när du väntar på bussen och läs vad eleverna önskar sig. 
 
 

Härlig vecka v 43

Ny vecka - tänk snart är det höstlov och halva terminen har gått, i rasande fart - men det är ju så det är, tiden rusar iväg och barn och elever utvecklas i högt tempo!
 
Här är ett axplock av min vecka: 
 • Planering inför konferens med lärare v 44 
 • IT möte - visioner och planering på framtida satsning
 • Skolledning
 • Elevhälsmöte
 • Möte med Förstelärare och deras uppdrag som just nu handlar om att uveckla undervisningen i skrivande
 • Trygghetsteam 
 • Städmöte
 • Expeditonsmöte med vaktmästeri, It, kök och expedition 
 • Byggmöte - Ältadalens förskola
 • Eftermiddag med alla teamledare från hela enheten 
 • Budget

Instrument verkstad på Sjöängens förskola

På Sjöängen var det instrumentverkstad i förra veckan inför storsångsamlingen. Naturmaterial och återvinning av olika saker blev fina instrument. Kreativiteten flödade. 
 
 
 

Geometri på Schemat!

År 5 hade mattelektion och de var Geometri på schemat. Att lista ut vilken figur som låg i påsen med frågor som går att besvaras med Ja eller Nej var spännande. 
 
 
 

Vatten tema på Team Björken Bäckaliden

På Bäckalidens förskola Team Björken arbetar pedagoger och barn med att utforska vatten. Så smart att använda bildskärmen till att bli ett akvarium, barnen blev väldigt uppfyllda av fiskarna som simmade. Bra idé!
 
 
 

Lärarmöte med fokus på elevernas skrivande

Idag ver det lärarmöte och våra Förstelärare Jenny, Charlotte och Maria hade planerat och höll i mötet. Vi kommer under några veckor fokusera lite extra på elevernas skrivande. Forskning visar att skolan måste bli bättre på att arbeta med olika typer av texter. Mycket tid läggs på berättande, men vi måste jobba mer med faktatexter, presentationer, recensioner, brev, argumenterande texter mm mm. Våra lärare är skickliga på detta men det är alltid bra att lyfta upp visa frågor. Vi har i Nacka kommun även sett att resultaten just kring förståelsen och skrivandet av faktatexter har minskat, vilket är ett ytterligare utgångsläge. 
 
 
Ett bra och inspirerande möte!
 
 

Fritidshemsmöte - Elevhälsa och Trygghetsarbete

Idag hade jag glädjen att träffa all personal från skolan fritidshem
På agendan stod Elevhälsa, Barn i behov av stöd och Trygghetsarbete. 
 
Genomgång av skollagen, läroplanen och våra strukturer för att skapa de bästa förutsättningar för lärande och trivsel och trygghet för våra elever. 
 
Vi ska vara En skola för alla och skapa en likvärdig utbildning där alla elever får stimulerande lärande och utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar. 
 
Vi ska reagera och agera kraftfullt när något händer och jag känner mig stolt över vårt fina arbete som sker varje dag på vår enhet. 
 
Vår värdegrund: Lika - Unika Allas lika värde är grunden för allt vårt arbete! 
Våra ryggsäcksord bildar basen: Empati, Självkänsla, Ansvar, Nyfikenhet, Kunskap
 
 
 
 
 

Vecka 41

Veckan är nästan slut - men här kommer en kort inblick i min vecka: 
 • Köksmöte med all kökspersonal från mina tre enheter. 
 • Skolledning
 • Elevhälsoteam
 • Trygghetsteam
 • Nätverksträff Älta kyrka
 • Fritidshemsmöte 
 • Lärarmöte
 • Byggmöte Ältadalens förskola
 • Kvalitetsdialog med utbildningsenheten 
 • Lokal samverkansgrupp 
 
Full fart och många spännande och inspirerande samtal och möten! 

Samverkanslunch i Älta Kyrka

Idag var det samverkanslunch i Älta kyrka. Det var folk från Nacka kommun fastighetsutveckling, Wallenstam, lokala företagare, skolledare, personal från kyrkan mfl. Ett möte där fokus var Ältas utveckling och mycket kommer att hända. Idag var det fokus Älta centrum där det kommer byggas över 800 bostäder och ett helt nytt centrum med torgkänsla. En del i detta är att en av mina förskolor - Sjöängen - kommer att rivas, men vi kommer bygga en ny förskola utmed Oxelvägen med 8 avdelningar, den står klar våren 2019 är planen. 
Vill du läsa mer om Ältas utveckling gå in på: 
www.nacka.se/altacentrum
 
 

RSS 2.0