Lärarkonferens om läs och skrivsvårigheter

Idag har vi lärarkonferens kring läs och skrivsvårigheter och alla kompensatoriska hjälpmedel som finns att tillgå och det är många. Alla elever som har behov ska ha tillgång till en egen dator fylld med allt som finns att tillgå för att stödja eleven i sin kunskapsutveckling. Britt och Alexander gick idag igenom alla hjälpmedel som vi har att tillgå och vad vi behöver tänka på för att stödja eleverna med läs och skrivsvårigheter. Tex. finns i stort sett alla läromedel inlästa som en god hjälp för eleven, talsyntes, stavningsprogram, inspelningsfunktion  mm mm 
 
 

Vårt fina bibliotek

Vi har under några år byggt upp ett bibliotek och har idag över 3000 titlar. Det är välbesökt av såväl elever, barn och pedagoger. Idag var Marit från Siggan fsk där med några barn, spännande utflykt för de allra minsta. 
 
 
 
 
 
 
 

Min vecka

Hinner ju knappt vara måndag förrän de är fredag...det går galet fort men det är också galet kul!
 
Några axplock från min vecka: 
 • IT möte med Alexander, planering av inköp, satsningar och kommande utmaningar. 
 • Lönesamtal med oorganiserade kommunalare, dags för löneförhandling. 
 • Skolledning
 • Elevhälsoteam
 • Trygghetsteam
 • Fastighetsmöte om kommande projekt och underhåll
 • Möte med Susanne Nord - Utbildningsdirektör i Nacka kommun 
 • Föräldramöte på Bäckalidens förskola och Sigfridsborgs förskola
 • Möte med alla rektore i Älta
 • Planeringsmöte om Ältadalens förskola
 • Skolråd med eleverna
 
 
Ja...många möten, men ack så viktiga och givande. De driver hela tiden vår verksamhet framåt och mitt fokus är alltid att förbättra och förfina vår verksamhet och våra processer för att nå en högre måluppfyllelse gentemot läroplanerna och utifrån elevernas måluppfyllelse och barnens maximala utveckling. 

Elevhälsoteam idag

Varje vecka har vi elevhälsoteam vilket är ett viktigt forum där vi diskuterar elever i behov av stöd i sin utveckling. Det är otroligt inspirerande att samla ihop våra olika kompetenser såsom speciallärare, specialpedagoger, skolsköterska, läkare, psykolog, kurator och skolledning. Vår samlade kompetens kan se elevens behov utifrån flera olika infallsvinklar vilket är mycket viktigt i elevhälsoarbetet. 
Jag känner mig trygg med att vi ser till varje enskild elevs behov och skapar goda förutsättningar för lärande och utveckling i vårt arbete att stödja pedagogerna. 

Hinderbanan snart klar

Snart är hinderbanana på mellanstadiet klar. Inväntar bara några sista delar som ska monteras, sedan blir det invigning och kul lek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nytt rektorsbrev

Nytt rektorsbrev har idag lagts ut på Schoolsoft och hemsidan. 
Du hittar brevet på: 
http://www.nacka.se/valfard-skola/sigfridsborgs-skola/
 
 
 
 
 

Måndag och fritids

Ny vecka och nya möjligheter!
Började som vanligt veckan med jobb på fritidshemmet, en fantastisk start. Jag tar emot alla år 1 elever bla. och det är ett otroligt bra sätt att lära känna några av eleverna och föräldrar. Att möta dessa förväntansfulla och lite pirriga år 1 elever är verkligen berikande, att ge trygghet och se eleverna är viktigt. Att vara närvarande i mötet och mottagandet är en självklarhet. Alla ska känna si sedda och uppmärksammade. 
 
En fin och berikande start på veckan helt enkelt!

En dag i samverkan!

I fredags hade vi en heldag med centrala och lokala fackförbund och alla skolledare i Nacka. På dagens agenda stod: Tillsammans för en bättre skola. 
 
Vi påbörjade dessa samtal för några år sedan och då var fokus på lärares arbetsbelastning och arbetstid, nu har fokuset mer vridits åt att handla om samarbete, möten, samverkan, teamarbete. 
 
Att ha team som fungerar bra kring samarbete, arbetsfördelning och kommunikation är A och O för en framgångsrik skola och antagligen för alla organisationer. 
 
En spännande dag blev det med många värdefulla diskussioner. 

Konferens med alla skolledare

I förra veckan var alla skolledare på konferens med Einar Fransson Produktionsdirektör för Välfärd skola. Vi talade om många spännande områden men fokuserade framförallt på framtiden, Nacka bygger stad, skolutveckling och ungas tankar om framtiden.
 
Bla. fick vi ta del av en forskning som Kairos Future gjort i 5 länder om ungdomars tankar om framtiden. För de flesta är familjeliv, träffa en partner, ha ett tryggt arbete viktigare än äventyr i livet. Forskningen har skett på ungdomar i åldern 16-29 år där Nacka ungdomar ingått. 
 
Det som var allra viktigast för ungdomarna var att erhålla Respekt. Människor ska visa mer respekt för varandra. Bla kan det handla om att lägga ut bilder på nätet utan att fråga, näthat, homofobi, rasism etc. Viktiga ämnen. 
 
Det var intressant att höra att 71% tycker det är otreligt att folk sitter med mobilen framme vid en middag. 
58% tyckte inte om att bilder las ut på nätet utan att man blir tillfrågad. 
50% tyckte det var otrevligt att man svarar i telefon under ett möte. 
 
De mjuka värdena ligger högt på ungdomarnas lista vilket känns bra! 

Nu byggs det på skolgården

Nu är det full fart på skolgården, det ska bli en hinderbana för de äldre eleverna på mellanstadiet. 
Ska bli spännande och se hur det blir när de är klart, en sak och se på ritning. Eleverna är förväntansfulla och det känns kul att vi utvecklas skolgården för den här åldersgruppen. 
 
 
 
 

Hållbara måltider i Nackas kommunala skolor

Nackas kommunala skolor har tagit fram ett vägledningsdokument som jag tillsammans med köken nu gått igenom. Det handlar om Hållbara måltider ur många aspekter. 
 
Matsitutaionen och maten ska vara: 
God
Integrerad 
Trivsam
Hållbar
Näringsriktig
Säker
 
Det var skönt när vi kände, att JA så gör ju vi! 
Känns bra att ha så kunnig personal i våra kök på alla våra 3 enheter. 
 

Ny vecka - nya utmaningar!

Ännu en vecka har dragit igång med full kraft - men så kul!
Många saker på programmet och veckan avslutas med konferens med alla skolledare inom Välfärd skola ( Nackas kommunala förskolor och skolor ) tillsammans med produktionsdirektör Einar Fransson. 
 
Litet axplock från min vecka: 
Självklart inleder jag veckan med jobb på fritids - måndagsmorgon, bästa starten på veckan. 
Möte med lärare i förskoleklass för att stämma av skolstarten mm. 
Brand och städmöte kring Egen kontroll. 
Planeringsmöte med alla kök på enheten. 
Elevhälsoteam
Skolledning
Planering av Ältadalens förskola
Trygghetsteam på skolan 
Föräldramöte med skolår 5-6
Arbetskväll med all personal på förskolorna
Lärarkonferens
 
 
Ja mycket ska hinnas med - men som sagt, roligt är det!

Lära känna veckor

De första veckorna på ett läsår ägnar alla pedagoger åt Lära Känna veckor! 
Det är viktigt när man kommer som ny till en enhet eller kommer tillbaka efter ett sommarlov att ha en bra uppstart där pedagogerna tillsammans med eleverna jobbar med vår värdegrund, trygghetsarbete, klass/gruppregler, uppstart kring höstens skolarbete och projekt i förskolan, elev och barnmedverkan i planeringen. 
Mycket behöver göras för att skapa en god och trygg start på ett nytt läsår!
 
Vår värdegrund - Lika - Unika / Allas lika värde är grunden för allt vi gör. 
Våra värdeord likaså: Kunskap, Självkänsla, Ansvar, Nyfikenhet och Empati
 
 

Ny arbetsvecka

En något kortare vecka då jag hade en dags semester i fredags. 
Annars är veckan full fart!
 
Föräldramöten tisdag och torsdag för år 1, 2, 3, 4
Heldag med skolledningen på torsdagen där vi ska samla ihop oss utifrån uppstartsdagarna, hur ligger vi till och hur tar vi nu nästa steg. 
Möten med vaktmästeri, elevhälsan, rektorerna i Älta. 
Löneförhandling med kommunal
Studiebesök på förskola i Skarpnäck. 
Mentormöte för en rektor i Nacka som jag är mentor med. 
 
Ja många spännande möten helt enkelt!
Vilket härligt jobb
 
 

Föräldramöten

Nu drar en period igång av alla föräldramöten. Det är en viktig del i mitt arbete att få möjlighet att presentera vår verksamhet och även träffa alla föräldrar. Ser fram emot dessa möten! 

Våra verksamheter har kommit igång!

Nu har alla verksamheter kommit igång fint. Det är inskolningar på förskolorna och även för våra nya elever i förskoleklass. Jag känner mig väldigt lugn och det känns så tryggt och stabilt på alla våra enheter. Känner mig trygg med alla fantastiska pedagoger och medarbetare som är professionella i alla led och gör ett otroligt bra arbeta tillsammas med barn och elever varje dag. Jag är stolt över vår fina verksamhet! 

Studieresa till Malmö och Köpenhamn

Har nu varit några dagar i Malmö och Köpenhamn och tittat på skolor, förskolor och skolgårdar för att möta de kommande utmaningarna vi står inför med byggnation av såväl skola som förskola. 
Många spännande och inspirerande besök! Nu har jag många idéer att ta med till våra arkitekter. Jag är imponerad av såväl byggnaderna, planlösningarna, yteffektiviteten men framföralt av gårdarna. 
 
 

RSS 2.0